Mening
U zegt het maar: Beste gemeenteraadsleden

‘Op 30 mei bespreekt u het Openbaar Vervoer-plan (OV) inzake de Binckhorst en omgeving. Deze plannen zorgen voor veel commotie bij de bewoners van Voorburg-West die grote zorgen hebben over de uitvoering van deze
plannen, zoals is gebleken bij de eerdere zittingen van de gemeenteraad op 9 en 16 mei van onze gemeente Leidschendam-Voorburg. Van vele kanten is toen toegelicht dat de uitvoering van deze plannen tot veel ‘verzet’ leidt bij de bewoners van úw en hun gemeente. Ook wij als bewoners aan de Heeswijkstraat nabij de Overburgkade hebben onze zorgen over het voornemen van Den Haag voor de uitvoering van de twee Lightrailverbindingen, die in het plan zijn opgenomen.

Wij roepen u op om in de besluitvorming over deze plannen nadere voorwaarden te stellen aan de uitvoering ervan, omdat deze voor onze gemeente en met name voor de inwoners van Voorburg-West grote gevolgen kan hebben. Wij gaan hierbij niet specifiek in op de lijn die bedoeld is door de Binckhorstlaan in Voorburg door naar de Geestbrugweg in Rijswijk. Wel geven wij u in overweging wat voor meerwaarde deze OV-lijn als lightrail/tram heeft ook voor de gemeente Rijswijk als in die gemeente al lijn 1 loopt. Ga na wat de gemeente Rijswijk op dit punt wil.

Onze zorg ligt nu op het traject door de Binckhorst naar Station Voorburg.

1. Voorstel van tram/lightrail vanuit Den Haag CS op de Maanweg naar Station Voorburg.

Aanleg van deze tram/lightrailverbinding naar Station Voorburg nu al starten vraagt om zeer veel inpassingsproblemen op de Maanweg en langs de Huygenstraverse. Vooral de aansluiting op Station Voorburg vraagt voorzieningen die grote consequenties hebben voor onze gemeente (op hoogte/gelijkvloers/ondergronds). Mocht zo’n lightraillijn toch noodzakelijk zijn dan kan die altijd nog worden uitgevoerd als het doortrekken naar Ypenburg en Zoetermeer daarin meegenomen wordt. Dat voorkomt extra onnodige uitgaven op dit moment. Tot dan kan die OV-verbinding over die route door een ‘stille’ busverbinding worden uitgevoerd, nu de Binckhorst nog in volle ontwikkeling is en het aantal reizigers nu nog niet bekend is. Vraag is óf Station Voorburg wel een passende overstapplaats is voor transport naar elders? Willen wij wel een ’transferium’ hebben en niet wonen en rust laten prevaleren?

2. Behoud (en versterking) van gehele Broekslootzone als ecologische ‘Groene long’.

Aanleg van de tram/lightrail over de Maanweg is nu gepland aan zijde van de Broeksloot. Deze OV-verbinding mag de groene Broekslootzone niet verder aantasten aan Haagse zijde. Anders verliest deze zone zijn kracht! Latere inpassing van de lightrail over de Maanweg moet dus binnen het bestaande straatprofiel gebeuren. Om dat te bereiken moet misschien autoverkeer op het lightrailtraject zelf worden toegestaan.

3. Aanpassing van verkeerslichten op kruising Regulusweg/Maanweg. Dit Kruispunt is één van de belangrijkste uitvalswegen vanuit Voorburg-west (onder andere richting A12 en verder).

Op dit moment is het vaak op spitstijden moeilijk om dit kruispunt, komende vanuit Voorburg-West te gebruiken. In de huidige inregeling van stoplichten wordt eerst de Regulusweg toegang verleend naar de oprit van de A12 en daarna – als het kruispunt vaak geheel wordt geblokkeerd door de toevoer vanuit die Regulusweg – pas de toevoer vanuit Voorburg-West. Daarbij wordt tegelijkertijd ook het fiets- en voetgangersverkeer toegelaten, zodat in feite afslaan vanuit Voorburg-West richting A12 onmogelijk is. Daarom is het verstandiger om het geringer verkeer vanuit Voorburg-West eerst toe laten op het kruispunt, want dan blijft er meer ruimte voor de toevoer vanuit de Regulusweg. Daarnaast zou fiets- en voetgangersverkeer losgekoppeld moeten worden van de toevoer vanuit Voorburg-West, zodat dat verkeer beter kan doorstromen.

4. Meer geleidelijke overgang creëren in bebouwingshoogte tussen Voorburg-west en Binckhorst.

Op dit moment verrijzen aan de Maanweg en er vlak achter een aantal hoogbouwcomplexen die vanuit Voorburg-West erg goed zichtbaar zijn. Wat is gebouwd kunnen we niet meer weghalen, ook al heeft men met een rechtelijke uitspraak moeten constateren dat Den Haag zijn eigen bebouwingsregels toen niet correct heeft gehandhaafd. Maar we kunnen wel van Den Haag vereisen dat het daarbij blijft en dat hogere hoogbouw dan de boomgrens (maximaal 30 meter) niet aan de Maanweg en vlak erachter plaatsvindt maar verderop in de Binckhorst. Dan behoudt de
Broekslootzone ook meer zijn rustiger karakter. En wordt Voorburg-West niet direct geconfronteerd met een HOOGBOUW-wand aan de Haagse overkant. Neem een voorbeeld aan de prima inpassing van het KPN-kantoor indertijd.

Veel bewoners zijn geschrokken van de wijze waarop Den Haag zijn realisatie van zijn hoogbouwplannen doorzet en wat voor gevolgen dat heeft voor de aanpalende wijk Voorburg-West. Dat geldt nu ook voor de snelheid waarmee besluitvorming wordt verwacht op het voorliggende OV-plan.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij uw besluitvorming en hopen dat u de belangen/zorgen van onze wijk fors laat meewegen in uw besluitvorming. Namens circa 50 bewoners van Voorburg-West, Jeroen Wagenaar en Joep Aalders’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter