Nieuws
Haagse wethouder: Binckhorsttram als lightrail

De tramverbinding Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met aftakking naar Rijswijk ‘voldoet voor een groot gedeelte al aan de eigenschappen van lightrail’. Dat heeft de Haagse wethouder Robert van Asten zijn gemeenteraad laten weten. Hij wijst op een vrije baan, weinig kruisingen en met haltes die verder uit elkaar liggen waardoor de reistijd sneller wordt.

‘Daarnaast is het goed mogelijk om het huidige voorkeursalternatief in de toekomst verder op te waarderen tot een grotendeels kruisingsvrij tracé. Dit kan stapsgewijs worden gedaan naar een steeds hoogwaardiger tramverbinding. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de stappen die je hier wil nemen’, zo vervolgt de bestuurder.

Van Asten stelt dat bij de plannen is uitgegaan van 12.000 woningen op de Binckhorst in 2040. ‘Naar verwachting rijdt de tram in 2030. In 2030 zullen nog niet alle woningen gerealiseerd zijn. Tot 2030 is de groei op te vangen met de huidige bus ontsluiting. Vooruitlopend op de komst van de tram wordt langs de Binckhorstlaan een busbaan gerealiseerd. Het voorstel hiertoe wordt na het zomerreces naar uw raad gestuurd. Hiermee wordt de huidige bus ontsluiting nog meer verbeterd’.

Over de ecologische zone (groene zone) tussen Maanweg (Den Haag) en Voorburg-West stelt Van Asten: ‘Het uitgangspunt bij de ecologische zone is dat deze niet wordt aangetast en indien mogelijk versterkt. Het doel is dat de aantal vierkante meters er niet op achteruit gaat. Het versterken kan door meer ecologische waarde aan het gebied te geven. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van natuurlijke oevers en het verwijderen van gebouwde objecten in de zone’.

De wethouder erkent dat het tramtracé door de groene zone heen gaat bij de spoorbaan en de A12 (afbuigen naar Station Voorburg, red.) ‘Op die plek is er daardoor een extra doorsnijding van de groenstructuur. Deze is zoveel mogelijk gecombineerd met de daar bestaande doorsnijdingen door de Westenburgstraat, treinspoor en A12 zodat de impact beperkt blijft’.

Van Asten gaat ook in op de gedachte verbinding tussen Voorburg-West en de te realiseren halte Maanweg. ‘De voetgangersbrug gaat door de ecologische zone. Voorwaarde is wel dat deze zo natuurvriendelijk wordt ingepast in de zone onder andere door het laten doorlopen van natuurvriendelijke oevers onder de voetgangersbrug’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter