Nieuws
Afvalcamera’s: VVD verwijst naar Den Haag

VVD-gemeenteraadslid Drago Grguric wil dat B&W alsnog een proef gaan doen met cameratoezicht op het dumpen van afval bij containers. Hij verwijst daarbij naar een proef die in Den Haag is gehouden. Daar resulteerde de installatie van veertien camera’s (echte en dummies) in een afname van het aantal dumpingen met 60 tot 84 procent.

De VVD pleit al jaren voor cameratoezicht tegen afvaldump. De oud-burgemeesters Klaas Tigelaar en Jules Bijl wilden daar echter niet aan. Met het Haagse resultaat pakt de VVD de kwestie opnieuw op. ‘Is het college van B&W bereid naar aanleiding van de resultaten van Den Haag alsnog een proef voor te bereiden met cameratoezicht op afvaldump? Zo ja, op welk termijn ziet het college de mogelijkheid een proef te starten? Zo nee, waarom niet’, zo vraagt het raadslid de burgemeester.

Grguric pleit er verder voor een bestuurlijke boete in te voeren voor afvaldumpers. De opbrengsten van die boete komen immers bij de gemeente terecht en verdwijnen niet in de kas van het rijk.

Den Haag deed tussen januari en juni 2022 een proef met afvalcamera’s op 14 plekken. Vijf camera’s waren dummies. Daar waar echte camera’s stonden nam het aantal dumpingen met 60 procent af, bij de dummies met 84 procent. Toen de camera’s weg werden gehaald nam het aantal dumpingen meteen weer toe.

Degenen die het afval dumpten waren in 77 procent van de gevallen herkenbaar in beeld. Er werden ook negen kentekens van auto’s vastgelegd. Verder bleken dumpingen vooral op zondag en maandag plaats te vinden, regelmatig verdeeld over de dag.

De Haagse wethouder Anne Mulder laat zijn gemeenteraad weten: ‘Cameratoezicht heeft een significant effect op het aantal bijplaatsingen. De kans om handhavend te kunnen optreden is echter klein. De perceptie van de pakkans die nu de vermindering van bijplaatsingen heeft veroorzaakt kan minder worden als dit breed bekend wordt. Dit aspect maakt het behouden van het preventieve effect op de langere termijn lastig’.

‘De kosten in zowel voorbereidingstijd als middelen zijn hoog in vergelijking met andere interventies. Gezien het significante effect op bijplaatsingen wil het college deze proef toch herhalen om te zien of een aangepaste wijze van uitvoering meer effect sorteert. Hierbij kan bijvoorbeeld de focus worden verlegd naar containerlocaties waar mensen met de auto afval dumpen, om zo boetes op te kunnen leggen aan de kentekenhouders’.

‘Ook wil het college met deze proef nagaan wat het langere termijneffect is, door de camera’s op locaties langer te laten staan. Het opzetten van een dergelijke proef vergt zorgvuldigheid en heeft daarom een langere voorbereidingstijd. Bij de start van deze voorbereidingen zal ook de veiligheidsdriehoek worden betrokken. Zodra de nieuwe proef start, naar verwachting eind 2023, zal u daarover nader worden geïnformeerd’.

De proef kostte Den Haag zo’n 150.000 euro. In het rapport over de proef wordt erop gewezen dat bij besluitvorming de camera’s te gaan gebruiken niet alleen de kosten een rol spelen maar ook de privacy. Verder moet de ambtelijke organisatie het aankunnen en wordt gepleit voor bestuurlijke boetes die op grond van de camerabeelden opgelegd moeten kunnen worden.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter