Nieuws
Provincie stelde eisen aan bebouwingsplan Vlietland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben eind 2017 eisen gesteld aan de plannen voor de bouw van 223 recreatiewoningen en andere voorzieningen in het noordoosten van natuur- en recreatiepark Vlietland. De provincie wilde alleen aan die plannen meewerken als ‘publieke belangen en/of openbaar gebruik van Vlietland niet werden geschaad’.

Dat blijkt uit een zogenoemde Vaststellingsovereenkomst die de provincie en Recreatiecentrum Vlietland (RCV) op 2 oktober 2017 afsloten. De overeenkomst was nodig in verband met het uitgeven van gronden in Vlietland (eigendom provincie) aan RCV. Het stuk is op grond van een beroep op de Wet open overheid (WOO) vrijgegeven.

In het stuk staat dat de provincie bereid is mee te werken aan de komst van de recreatiewoningen (grondgebonden), een receptie, parkeerterrein en indoorvoorzieningen (horeca en watersport) bij het zwemstrand ‘indien dat bedrijfseconomisch noodzakelijk is’ volgens RCV.

De provincie zegt ook ‘tot op zekere hoogte’ bereid te zijn tegemoet te komen aan extra wensen van RCV, dewelke op verzoek van de ontwikkelaar (DLR) worden gevraagd. De erfpachtovereenkomst uit 2006 zou dan ook kunnen worden aangepast. Het zou dan gaan om ‘praktische zaken’ die van belang zijn voor de verhuur/verkoop van de recreatiewoningen en de kleurstelling van de panden.

Uit de Vaststellingsovereenkomst blijkt tevens dat de provincie zich destijds al ‘in beginsel’ bereid verklaarde akkoord te gaan met de plannen mits de gemeente Leidschendam-Voorburg (Vlietland is grondgebied van die gemeente, red.) ‘publiekrechtelijk’ akkoord ging.

Eind 2022 berichtte verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad nog dat de provincie zou gaan ingrijpen indien de gemeenteraad het bestemmingsplan waardoor de bouw van de recreatiewoningen mogelijk wordt, zou vertragen dan wel wijzigen.

In de Vaststellingsovereenkomst staat dat de provincie ‘privaatrechtelijk’ akkoord gaat al is zulks wel afhankelijk van de concrete plannen en de uitwerking ervan.

Overigens werd er eind 2017 al van uitgegaan, zo blijkt uit het stuk, dat het bestemmingsplan Vlietland noordoost uit 2005 ten behoeve van de plannen gewijzigd moest worden. Het concrete voorstel daartoe werd door Bremer pas in 2022 bij de gemeenteraad neergelegd. Het is nog steeds niet behandeld. Dat staat nu voor dit najaar gepland.

Andere punten uit de Vaststellingsovereenkomst:

= RCV krijgt extra grond in erfpacht bij het Aquapark,

= De provincie regelt de omlegging van de Rietpolderweg,

= De provincie blijft Vlietland onderhouden en beheren behalve de gronden die RCV pacht voor de recreatiewoningen en andere voorzieningen,

= RCV heeft het recht, maar niet de plicht, een hek rond het gebied waar de recreatiewoningen komen neer te zetten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter