Nieuws
Bewoners Damcentrum Leidschendam klagen nood

Het Damcentrum in Leidschendam moet zo snel mogelijk afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Alleen bewoners, hun bezoek, winkelend publiek, werknemers en leveranciers zouden er nog met een ontheffing mogen komen. Het geheel moet met camera’s worden gecontroleerd.

Dat hebben leden van de bewonersorganisatie Thuis aan de Sluis gemeenteraadsleden voorgehouden. Dagelijks rijden er meer dan 9000 auto’s door het Damcentrum. Dat is op alle tijden en dagen van de week zo. Ooit was afgesproken dat het er maximaal 5000 mochten zijn.

Waar alle wagens vandaan komen en naar toe gaan is onduidelijk. De gemeente heeft daar nooit een onderzoek naar laten doen. Dat zou wel moeten wil men tot een goede probleemanalyse kunnen komen. Het probleem wordt in de toekomst alleen maar groter door woningbouw rondom het Damcentrum.

De verkeersstromen leiden tot grote onveiligheid voor kinderen, kwetsbare ouderen, voetgangers en fietsers. Oversteken is gevaarlijk, voor fietsers is er geen ruimte, er wordt op stoepen geparkeerd en over stoepen gefietst. De kruispunten zijn zeer onoverzichtelijk, auto’s en vrachtwagens worden overal neergezet, zelfs midden op de weg. Gemeentelijke handhavers zijn niet te bespeuren.

Het verkeer zorgt voor enorme geluidoverlast. De hele dag ligt het geluidniveau boven 70 decibel met uitschieters naar 110 decibel. Op gevels mag maximaal 50 decibel geluid staan. De geluidoverlast start rond 07.00 uur en doet zich om 23.00 uur nog voor.

Daarnaast is er een gigantische luchtvervuiling door het langzaam rijdende, stilstaande en optrekkende verkeer. Normen van de wereld gezondheidsorganisatie WHO inzake fijnstof, stikstof, ozon en CO2 worden met 100 procent overschreden op bijna alle dagen van de week. De luchtvervuiling is slechter dan in de rest van de gemeente.

Qua vitaliteit scoort het Damcentrum plek 39 onder de 41 wijken en buurten die Leidschendam-Voorburg kent.

De belofte dat het Damcentrum zou worden omgebouwd tot een hoogwaardig winkelgebied is niet waargemaakt. Er heerst juist een slecht vestigingsklimaat behalve rond de sluis (horeca, restaurants). Hoogwaardige zaken trekken weg. Er komen maaltijdbezorgers, tatooshops, nagelstudio’s, kappers, telefoonwinkels en zonnestudio’s voor in de plaats. Er gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.

Behalve het beperken van doorgaand verkeer moet de straatinrichting veranderen zodat de auto er te gast is. Het voetgangersgebied moet met de Damstraat worden uitgebreid. Er is een serieus vestigingsbeleid nodig gericht op hoogwaardige winkels. Voor leveranciers dienen er enkele centrale punten te komen (hubs). De gemeente dient één projectmanager voor het hele gebied aan te wijzen die alle problemen in samenhang beziet en werkt aan oplossingen.

De gemeenteraad besloot in 1998 tot een herontwikkeling van het Damcentrum. In 2004 kwam daarvoor een Masterplan. Thuis aan de Sluis ziet vier positieve punten: het Damcentrum heeft een nieuwe sterke uitstraling gekregen, oude woningen zijn opgeknapt, de horeca aan de sluis is populair geworden en de buurtwinkels draaien goed door de komst van nieuwe bewoners. (foto P.B.)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter