Nieuws
Nadere uitleg voor bezwaarmakers WOZ-waarde woning

Wethouder Philip van Veller laat ambtenaren kijken naar de informatie die woningeigenaren krijgen welke bezwaar maken tegen de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde van hun woning; de basis voor de Onroerendzaak belasting (OZB).

De wethouder doet dit naar aanleiding van een bezwaar van een eigenaar/bewoner tegen de wens van de gemeente om foto’s te leveren van binnen in de woning. Dit om te kunnen vaststellen of de woning gedateerd is en/of er sprake is van achterstallig onderhoud. Dat zou de waarde van het pand omlaag brengen.

Betrokkene weigerde de foto’s te leveren uit angst dat die openbaar zouden worden. Bovendien is er geen wettelijke plicht de foto’s te leveren, alleen stond dat niet in de brief van de gemeente.

Een woordvoerster van de wethouder: ,,Wanneer mensen bezwaar willen maken tegen de WOZ-waarde vanwege van gedateerde voorzieningen en/of achterstallig onderhoud, staat de gemeente open voor zoveel mogelijk informatie om de juiste waarde te kunnen vaststellen. Foto’s van de binnenkant van de woning kunnen enorm helpen om tot een goede beoordeling te komen, net zoals mensen bijvoorbeeld op Funda foto’s plaatsen om een beeld te geven van hun woning. Daarom vraagt de gemeente in dit geval om foto’s’’.

,,Dat mag wettelijk maar het is aan de bewoner om te bepalen of hij of zij dat ook daadwerkelijk doet. De foto’s worden alleen gebruikt voor de herbeoordeling/waardebepaling van de onroerende zaak waartegen het bezwaar is ingediend. De foto’s zijn niet openbaar en worden na afloop van de bewaartermijn vernietigd. Als een bezwaarmaker de foto’s niet wenst toe te sturen, dan gaat de gemeente bij de herbeoordeling uit van de gegevens die op dat moment wel beschikbaar zijn. De gemeente heeft geen sterke signalen dat het voor bewoners onduidelijk is dat het inleveren van foto’s van de binnenkant van de woning niet verplicht is.’’

Desondanks laat de wethouder zijn ambtenaren nog eens naar de informatie die woningeigenaren krijgen, kijken met als doel die nog helderder te maken. (foto: mijnhuisverkopen.nl)

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter