Nieuws
Geen duidelijkheid over bouwplan Vlietland

Het is niet duidelijk of, en zo ja wat de gemeenteraad nog kan doen om de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland tegen te houden. Een door de gemeenteraad gevraagde ‘second opinion’ geeft geen uitsluitsel. Het stuk is geleverd door Hekkelman advocaten en notarissen, mr. Tycho Lam.

De second opinion is afgelopen week achter gesloten deuren voorgelegd aan de begeleidingscommissie second opinion bestaande uit de gemeenteraadsleden Hans Peter Klazenga (GBLV), Louise Kortman (VVD), Alexander Hielkema (D66), Ron van Duffelen (CDA), Michiel van der Heiden (GroenLinks), Sangita Paltansing (PvdA), Frank Wilschut (ChristenUnie) en Ed van der Schaft (SP).

De gemeenteraad gaf op 1 februari de opdracht tot het vragen van een second opinion. Men deed dat in reactie op de stelling van wethouder Bianca Bremer (GBLV), gesteund door een jurist van de gemeente en de huisadvocaat van de gemeente, dat voorstellen van het Burgerinitiatief Vlietland ter heroverweging van het bouwplan onuitvoerbaar waren.

Het Burgerinitiatief stelde eind 2022 aan de gemeenteraad voor het ontwerp bestemmingsplan dat de bouw van 222 grondgebonden woningen mogelijk maakt, niet te behandelen. In plaats daarvan diende er een voorbereidingsbesluit genomen te worden waarmee alle ontwikkelingen gedurende een jaar werden stilgelegd.

Het voorbereidingsbesluit diende ertoe het bestemmingsplan te herzien middels een participatietraject. Na een jaar zou dan een bestemmingsplan vastgesteld moeten worden dat ontwikkelingen die passen in deze tijd vast zou leggen. Met andere woorden: geen bouw van recreatiewoningen.

Bremer stelde op grond van de juridische adviezen over die voorstellen:

= het kwam neer op onrechtmatig handelen door de gemeente,

= er lagen al inspanningsverplichtingen en het niet nakomen ervan zou leiden tot schadeclaims,

= de provincie Zuid-Holland de gemeente zou dwingen de bouw toe te staan,

= een voorbereidingsbesluit niet meer kon aangezien het ontwerp bestemmingsplan al ter inzage had gelegen. De gemeente zou misbruik maken van haar bevoegdheden en dat was een aantasting van de rechtszekerheid,

= een burgerparticipatie waarbij bestaande rechten buiten beschouwing bleven is onmogelijk,

= de gemeente kon bestaande (bouw)rechten niet negeren noch eenzijdig ‘af nemen’.

De second opinion geeft geen helder antwoord op de vraag of de wethouder het bij het rechte eind heeft of niet. Het juridische taalgebruik dat veelal op meerdere manieren te interpreteren is, maak de zaak extra ingewikkeld.

Extra probleem vormt de status van het stuk. Het is formeel niet geheim verklaard. Toch woedt er achter de schermen een strijd over het openbaar maken van het document, geheel of gedeeltelijk. Daarbij wordt ook de noodzaak gevoeld publiekelijk kond te doen gezien het grote (maatschappelijke) belang van de zaak. Liefst nog voor de zomervakantie.

Bianca Bremer had het ontwerp bestemmingsplan begin dit jaar al bij de gemeenteraad willen neerleggen. Dat wordt nu op zijn vroegst in het najaar. De wethouder is ook nog in conclaaf met de provincie (eigenaar van de grond die op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg ligt, red.). Volgens de provincie voldoet het ontwerp bestemmingsplan niet op alle punten aan provinciale wensen en beleid.

Er ligt sinds 2005 een bestemmingsplan dat de bouw van recreatiewoningen in Vlietland (hoogbouw) mogelijk maakt. Dat werd in 2010 onherroepelijk door een uitspraak van de Raad van State. Het ontwerp bestemmingsplan waar het nu om gaat wijzigt de hoogbouw in laagbouw. Ook zijn er veranderingen in bijkomende voorzieningen zoals restaurant, golfbaan, parkeerplaatsen. De bouwplannen zelf dateren al uit de jaren negentig.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter