Nieuws
Huisadvocaat gemeente maakte advies bouw Vlietland

De huisadvocaat van de gemeente, La Gro Geelkerken, heeft B&W een eigen advies verstrekt inzake de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat stuk wordt door B&W geheim gehouden. Dat blijkt uit informatie die Vlietnieuws op grond van de Wet open overheid (WOO) van de gemeente heeft ontvangen.

In december 2022 berichtte verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad dat een ambtelijke notitie over het bouwplan was ‘afgestemd’ met de huisadvocaat. Over een afzonderlijk stuk van La Gro Geelkerken sprak zij niet. Begin dit jaar bleek wel dat de wethouder ook ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ aan de huisadvocaat had voorgelegd. Over de reactie daarop werd gezwegen.

Uit de stukken blijkt dat B&W de ambtelijke notitie en het stuk van de huisadvocaat als één document beschouwen. Als redenen het niet vrij te geven noemen B&W:

= het ingewonnen advies is bestemd voor intern gebruik en bevat persoonlijke beleidsopvattingen,

= het gaat om een uitwisseling van informatie tussen ‘ons en de huisadvocaat’,

= B&W hechten aan een vrije communicatie met de huisadvocaat. Openbaarmaking schaadt dat, nu en in de toekomst,

= Openbaarmaking schaadt het goed functioneren van B&W en de gemeenteraad. Er kan dan niet meer vrij en open gecommuniceerd worden om juridische posities en strategieën te bepalen,

= In het dossier Vlietland kan de gemeente in haar belangen geschaad worden door openbaarmaking aangezien een wederpartij kennis kan nemen van de inhoud waardoor de gemeente benadeeld zou kunnen worden.

B&W stellen verder dat het advies van de huisadvocaat ‘is verwerkt’ in de ambtelijke notitie die de gemeenteraad in december 2022 is toegezonden. Dat stuk, opgesteld door P. Heijnen, senior jurist ruimtelijke plannen ad interim bij de gemeente, is openbaar.

In een spoeddebat in de gemeenteraad over de zaak, op 1 februari van dit jaar, heeft wethouder Bremer niet gemeld dat er opvattingen van de huisadvocaat waren ‘verwerkt’ in de ambtelijke notitie.

Er is veel kritiek op het bouwplan voor Vlietland. Burgerinitiatief Vlietland heeft de gemeenteraad voorgesteld een ontwerp bestemmingsplan dat de bouw van de grondgebonden woningen mogelijk maakt, niet de behandelen. In plaats daarvan zou middels een zogenoemd Voorbereidingsbesluit de zaak een jaar stilgelegd moeten worden om een nieuw en beter bestemmingsplan te maken, zonder de bebouwing.

B&W zijn daar tegen, gesteund door de bestemmingsplanjurist en de huisadvocaat. De gemeenteraad heeft daarop besloten nog een nader juridisch advies in te winnen van een onafhankelijke derde: Hekkelman Advocaten. Dat stuk ligt er inmiddels. Vlietnieuws heeft daarover bericht.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter