Nieuws
Deal Vlietland; geen schadeclaim

Indien de gemeenteraad een ontwerp bestemmingsplan dat de bouw van 222 grondgebonden recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk maakt, afwijst kan ontwikkelaar DLR geen schadeclaim bij de gemeente neerleggen. Dat blijkt uit een overeenkomst die DLR en de gemeente in juni 2021 hebben gesloten.

In de overeenkomst staat dat de gemeente het ontwerp bestemmingsplan zo spoedig mogelijk in procedure brengt en zich ook inspant om tijdig alle goedkeuringen en toestemmingen te verlenen.

Tegelijk houdt de gemeente haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Het is geen ‘toerekenbare tekortkoming’ als op grond van die verantwoordelijkheid rechtshandelen worden verricht die niet in het voordeel zijn van de bouw.

In de overeenkomst staat wel een paragraaf inzake in gebreke stelling met een boete per dag en een maximale boete als totaal.

Tegelijk staat er echter dat de overeenkomst wordt ontbonden als het ontwerp bestemmingsplan niet in procedure wordt gebracht of op dermate ernstige bezwaren stuit dat de gemeenteraad geen verklaring van geen bezwaar afgeeft voor de afwijking van het liggende bestemmingsplan.

Ontbinding van de overeenkomst volgt ook als de procedure rond het ontwerp bestemmingsplan niet leidt tot de herziening van het bestemmingsplan, het bestemmingsplan wordt vernietigd dan wel om een andere reden niet onherroepelijk wordt.

In al deze gevallen zullen de partijen (DLR en gemeente, red.) elkaar ‘op geen enkele wijze’ aansprakelijk stellen voor de geleden of nog te lijden schade, zo staat in de overeenkomst.

B&W schermen richting de gemeenteraad met een zware schadeclaim mocht men het ontwerp bestemmingsplan niet goedkeuren. De gemeenteraad zou daarover dit najaar moeten beslissen.

Er ligt eenzelfde soort overeenkomst tussen Recreatiecentrum Vlietland (RCV) en de gemeente inzake een horecavoorziening bij het zwemstrand op Vlietland. Deze zou in de plaats moeten komen van drie restaurants die eerder voorzien waren: 2 bij de te bouwen recreatiewoningen en 1 bij het strand.

Beide overeenkomsten zijn voor zover bekend nooit door B&W aan de gemeenteraad voorgelegd.

DLR beheer b.v. is eigendom van Kondor Wessels vastgoed b.v. uit Amsterdam (eigenaar Volker Wessels bouw en vastgoedontwikkeling uit Rijssen) en DGI Ventures b.v. uit Maassluis. DGI is eigendom van F. Buijsrogge en J. Ham.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter