Nieuws
Ontwikkelaar Vlietland reageert op claim

De ontwikkelaar van Vlietland, DLR, heeft gereageerd op de publicatie van Vlietnieuws gisteren dat er geen schadeclaim volgt als de gemeenteraad het ontwerp-bestemmingsplan voor de bouw van 222 grondgebonden recreatiewoningen in Vlietland, afkeurt. Het bedrijf erkent dat. Er is echter wel een schadeclaim mogelijk op basis van het nu nog geldende bestemmingsplan uit 2005. Daarin staan de 222 woningen ook, maar dan in gestapelde bouw.

‘Een eventuele schadeclaim waar B&W de gemeenteraad over informeerde, betreft niet de situatie wanneer de gemeenteraad het betreffende bestemmingsplan niet zou goedkeuren. Deze mogelijke schadeclaim gaat over de hypothetische situatie dat het vigerende, onherroepelijke bestemmingsplan, dat de ontwikkeling van het recreatiegebied inclusief bouw van recreatiewoningen reeds mogelijk maakt, ingetrokken zou worden en er voor ditzelfde gebied op initiatief van de gemeente een andere bestemming zou komen’, aldus Peer de Rooij, projectdirecteur DLR. ‘De overeenkomst waar jullie naar verwijzen, gaat alleen over de procedure rond de beperkte wijziging van het bestemmingsplan. Als die wijzigingen niet worden vastgesteld, is er inderdaad geen sprake van claims over en weer. Dan vallen we terug op het vigerende onherroepelijke bestemmingsplan’.

Binnen de gemeenteraad bestaat tot nu toe de idee dat de gemeente ook een schadeclaim tegemoet kan zien als het ontwerp-bestemmingsplan voor de grondgebonden woningen, wordt afgewezen. Binnen de raad, en daar buiten, bestaan er veel bezwaren tegen het bouwplan. Er ligt een voorstel van Burgerinitiatief Vlietland om het gedurende een jaar niet te behandelen om ondertussen een andere variant zonder woningbouw uit te werken.

B&W zonden in december 2022 een brief aan de gemeenteraad over het voorstel van Burgerinitiatief. Daarin staat dat het gaat om ‘een alternatief voorstel voor de bestemmingsplanprocedure’ (van het ontwerp bestemmingsplan, red.) Verder staat er in deze brief ‘Voor de doorontwikkeling van Vlietland-Noord heeft de gemeente anterieure overeenkomsten gesloten met zowel RCV (Recreatiecentrum Vlietland) als DLR. Dit houdt in dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om uiteindelijk te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan dat verblijfsrecreatie mogelijk maakt. Het niet vaststellen van het bestemmingsplan kan gezien worden als een toerekenbare tekortkoming van de kant van het college respectievelijk de gemeente. Hierdoor kan sprake zijn van schadeplichtigheid voor de gemeente’. Elders staat in de brief: ‘Als de gemeente deze verplichting ( de inspanningsverplichting uit de overeenkomst, red.) niet nakomt, loopt de gemeente zowel een financieel als een afbreukrisico’.

Zoals Vlietnieuws gisteren berichtte stamt de overeenkomst tussen gemeente en DLR uit juni 2021. Verantwoordelijk wethouder was destijds Jan Willem Rouwendal (ChristenUnie). Uit de besluitenlijsten van B&W blijkt niet dat het tekenen van de overeenkomst destijds binnen B&W besloten is.

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter