Nieuws
Gesprekken met ontvangers bijstand

De gemeente start gesprekken met ontvangers van een bijstandsuitkering; vijf jaar later dan gedacht. Het gaat om zogenoemde ‘welzijnsgesprekken’. In het verleden heette dit een ‘rechtencheck’ doch de gemeenteraad had daar bezwaar tegen. Door de gesprekken, waaraan deelname verplicht is, denkt de gemeente dit jaar 250.000 euro te bezuinigen, daarna 540.000 euro per jaar. Een en ander blijkt uit een brief van wethouder Philip van Veller aan de gemeenteraad.

‘Om inwoners met een bijstandsuitkering goed te kunnen ondersteunen, vindt de gemeente het belangrijk ze te leren kennen. Daarom nodigt de gemeente alle inwoners met een bijstandsuitkering uit voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit welzijnsgesprek bekijkt de gemeente of de inwoner krijgt waar hij recht op heeft, of er recht is op andere regelingen en of er aanvullende hulp of ondersteuning nodig is’, aldus Van Veller.

De rechtencheck had onder andere ten doel ‘het versterken van het inzicht in de rechtmatigheid van verstrekte uitkeringen en het professionaliseren van de werkwijze’, aldus de wethouder. ‘Mede door de bijdrage vanuit de gemeenteraad en landelijke- en lokale ontwikkelingen is besloten om de inwoner nog meer centraal te zetten. Het project rechtencheck is daarom aangepast en heet nu project welzijnsgesprek’.

‘Het welzijnsgesprek is een aanvulling op wat de consulenten Inkomen nu al doen. Naast de check op rechtmatigheid en onderbenutting van regelingen spreekt de consulent Inkomen met inwoners over hulp en ondersteuning op andere domeinen. Dit vraagt van de consulenten een integrale blik, sociale antenne, (motiverende) gespreksvaardigheden, bepaalde kennis van problematiek op andere terreinen en van de sociale kaart. Zo staat de inwoner centraal in het gesprek en kan hij of zij beter worden geholpen’.

Als doelen van het gesprek noemt Van Veller: Inwoners (opnieuw) te leren kennen en met hen in contact te blijven; Inwoners kwalitatief goede en rechtmatige hulp te kunnen bieden; Vroeg te kunnen signaleren of inwoners problemen hebben en bij te dragen aan maatwerk en een integrale aanpak voor inwoners in een kwetsbare situatie; Inwoners te helpen om financieel zelfredzaam te worden; Fraude met regelingen op een rechtvaardige manier en met de menselijke maat op te pakken.

In een flyer ter begeleiding van de gesprekken staat: ‘Bij een bijstandsuitkering horen rechten en plichten. Tijdens het gesprek bespreekt de consulent inkomen in ieder geval uw recht op bijstand. Dit onderdeel van het gesprek is verplicht. Als u dat wil kan de consulent u vertellen over andere hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld over regelingen om uw inkomen aan te vullen of ondersteuning voor andere hulpvragen die u heeft’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter