Nieuws
GroenLinks wil inzicht in natuurwaarde Vlietland

GroenLinks-gemeenteraadslid Michiel van der Heiden wil inzicht in de waarde van flora en fauna in Vlietland. Dit nu daar, in Vlietland-Noord, de bouw van 222 recreatiewoningen is gepland. De Bomenbond Rijnland berichtte recent dat de bouwplannen ‘desastreus’ zijn voor de aanwezige flora en fauna.

Van der Heiden zegt zich ‘onvoldoende op onafhankelijke wijze’ geïnformeerd te voelen over de natuurwaarde in het gebied. Bestaande onderzoeken naar de natuurwaarde zijn gefinancierd door projectontwikkelaars met een financieel belang, aldus het raadslid.

Het GroenLinks-raadslid heeft B&W nu de volgende vragen voorgelegd:

= Is het college van B&W op de hoogte van de recente berichtgeving over het de natuurwaarde in Vlietland Noord,

= Heeft het college zicht op de aanwezige flora en fauna in het betreffende gebied Vlietland Noord,

= Zo ja, zou het college dit dan zo spoedig mogelijk willen delen met de raad in de vorm van een rapport,

= Zo nee, waarom heeft het college geen onafhankelijk eigen onderzoek laten uitvoeren naar de natuurwaarde van Vlietland,

= Monitort het college überhaupt de flora en fauna en de daarbij behorende natuurwaarden in de gemeente,

= Zo ja, kan het college deze met de raad delen in de vorm van een jaarlijks rapport,

= Zo nee, waarom doet het college dit niet,

= Het lijkt erop dat de natuur zich in de afgelopen decennia goed heeft hersteld heeft en zich verder ontwikkelt in het gebied. Heeft het college zicht op flora en fauna die zich in het kader hiervan recentelijk hebben gevestigd in het gebied? Hecht het college waarde aan deze ontwikkelingen?

Vlietnieuws publiceerde over Bomenbond Rijnland en de natuur in Vlietland-Noord: https://vlietnieuws.nl/2023/06/28/ontwikkelaar-vlietland-trekt-ontheffingsverzoek-in/

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter