Nieuws
Provincie voor hogere windmolens

De provincie wil windmolens met een hoogte van 25 tot 30 meter ‘in de meeste landschappen’ onder voorwaarden gaan toestaan. Het lijkt maatschappelijk en ruimtelijk aanvaardbaar. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten. Het stuk begeleidt een onderzoek dat het bureau Wing deed onder de titel ‘Naar grotere kleine windturbines?’ De provincie hanteert nu een maximale hoogte van 15 meter bij windmolens in het buitengebied, mits de ruimtelijke kwaliteit dit toestaat.

‘Veel gemeenten maken op dit moment een inhaalslag met het maken van beleid voor kleine windturbines’, zo stellen GS. In Leidschendam-Voorburg ligt er een initiatief om windmolens van 15 meter hoogte te gaan plaatsen in Stompwijk. De gemeenteraad, die eerder besloot de gemeente windmolenvrij te houden, steunt dat plan.

Bij het toestaan van windmolens van 25 tot 30 meter hoogte tekenen GS aan dat de afstand tussen erven, de grootte van de erven en de beplanting op de erven een belangrijk rol spelen. Het gaat om maatwerk. Ook dient onderzocht te worden wat de mogelijke effecten zijn van een verhoging op ecologie en op het elektriciteitsnetwerk. Dit alles moet eind dit jaar klaar zijn. ‘Aanpassing van het beleid naar aanleiding van de verkenning verloopt via besluitvorming over het omgevingsbeleid’, aldus GS.

Wing wijst erop dat gemeenten een belangrijke rol spelen in het faciliteren van plaatsing van kleine windturbines. Wanneer in het omgevingsplan ruimte voor deze ontwikkeling is vastgelegd, is de drempel voor plaatsing voor agrariërs lager. De provincie kan de gemeenten ondersteunen.

Vanuit de beleving van het landschap het gewenst kan zijn om één bepaald type windturbine voor te schrijven, bijvoorbeeld alleen windturbines met drie wieken in een bepaalde kleurstelling, aldus Wing. Flexibiliteit wat betreft masthoogte en rotordiameter is mogelijk, zolang dit onder de toegestane hoogte blijft.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter