Nieuws
Commissie wil juridisch advies Vlietland openbaar

De zogenoemde Begeleidingscommissie second opinion Vlietland wil dat het door Helleman advocaten geproduceerde stuk over de mogelijkheden d bouw van 222 recreatiewoningen daar te voorkomen, openbaar wordt. De commissie is daarin unaniem.

Deze week moeten er tijdens een overleg van de commissie, die bestaat uit acht gemeenteraadsleden (van elke fractie één) knopen worden doorgehakt. Het stuk speelt een rol bij de besluitvorming over een ontwerp-bestemmingsplan waardoor de bouw van 222 grondgebonden recreatiewoningen in Vlietland mogelijk zou worden.

Tot nu toe stuit het openbaar maken op juridische bezwaren. Deze worden ingebracht vanuit het ambtelijke apparaat van de gemeente, verwoordt door de voorzitter van de commissie, mevrouw I. Joosten, tevens griffier. Daarbij wordt de Wet open overheid (WOO) als instrument gebruikt tegen openbaarmaking. De wet is juist bedoeld om geheimgehouden stukken vrij te kunnen geven.

De second opinion, inmiddels tot third opinion omgedoopt, werd op 1 februari door de gemeenteraad gevraagd. Op dat moment lagen er een brief van B&W en een ambtelijke notitie waarin voorstellen van Burgerinitiatief Vlietland om het ontwerp-bestemmingsplan een jaar te laten liggen om zo gedurende die tijd iets anders te bedenken, op juridische gronden werden afgewezen. De huisadvocaat van de gemeente, La Gro Geelkerken, sloot zich bij dat standpunt aan. Dat stuk is overigens ook geheim verklaard.

Hekkelman leverde het stuk op 14 juni aan de Begeleidingscommissie tijdens een besloten zitting. Na afloop werd het document weer ingenomen. De leden van de commissie kregen een slot op de mond, zelfs richting collega-raadsleden. Dit ondanks het feit dat er formeel nooit tot geheimhouding is besloten, door de Begeleidingscommissie noch gemeenteraad en/of B&W.

Leden van de commissie voelden zich ‘overdonderd’ door juridische argumenten en bezwaren tegen openbaarmaking. Van de andere kant wil men rekening houden met het maatschappelijk belang. De Vlietlandbouw houdt de gemoederen bezig, ook buiten Leidschendam-Voorburg. Een petitie tegen bebouwing werd 17.500 maal getekend. Ook de provincie, eigenaar van de grond die in Leidschendam-Voorburg ligt, bemoeit zich er mee.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter