Nieuws
Geen ‘afsluiting’ Damcentrum

Het Damcentrum in Leidschendam moet niet afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Dat zou ten koste gaan van de ondernemers in het gebied en Leidschendam-Zuid. Dat heeft VVD-fractieleider Sabrina van den Heuvel laten weten in een uitzending van Midvliet.

Zij reageerde op een noodkreet van bewoners van het Damcentrum, op 6 juni geuit bij een hoorzitting van de gemeenteraad. Het Damcentrum zou zo snel mogelijk afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Alleen bewoners, hun bezoek, winkelend publiek, werknemers en leveranciers zouden er nog met een ontheffing mogen komen. Het geheel moet met camera’s worden gecontroleerd, zo luidde het betoog.

De autostroom zorgt nu voor eindeloze files, onbereikbaarheid, geluidhinder, luchtvervuiling en onveilige situaties op straat, aldus de bewoners. Zij hekelden tevens de verpaupering van het gebied door het wegblijven en wegtrekken van hoogwaardige winkels.

Van den Heuvel zei ‘geschrokken’ te zijn van het beeld dat volgens haar echter afbreuk doet aan de feitelijke situatie. ‘Ik begrijp de zorgen’, aldus het raadslid, dat voorstelde ‘met z’n allen aan tafel’ te gaan zitten.

Het VVD-raadslid repte over een onderzoek naar het autoluw maken van het gebied waar de gemeente mee bezig is. Daarbij noemde zij maatregelen als ‘auto te gast’, voorrang voor fietsers, nieuwe inrichting Damlaan. B&W willen eind dit jaar de gemeenteraad voorstellen in het Damcentrum een milieuzone in te voeren waardoor zwaar vervuilende auto’s daar geweerd worden.

De invoering van de blauwe zone in het Damcentrum noemde Van den Heuvel ‘ingewikkeld’. Of die helpt blijkt volgens haar pas over twee tot vier jaar.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter