Nieuws
‘Zeg ‘nee’ tegen bouwplan Noorthey’

AVN, de bijna honderdjarige Vereniging Voor Natuurbescherming in Den Haag en omstreken, heeft de gemeenteraad opgeroepen het bestemmingsplan Noorthey niet goed te keuren. Het plan is niet op de juiste wijze tot stand gekomen. Er is geen ontheffing bij de provincie Zuid-Holland gevraagd voor de aantasting van flora en fauna, en het zogenoemde Carré wordt op de verkeerde plaats gebouwd. De gemeenteraad stemt dinsdagavond.

Noorthey ligt tussen de Noortheylaan, sportpark Kastelenring, Schakenbosch en de Veurse Straatweg in Leidschendam. Er moeten 65 woningen komen waarvan 34 in het Carré, een groot vierkant gebouw van 14 meter hoogte.

‘De natuur in de Leidschendam-Voorburg staat onder druk: er zijn in de laatste jaren al veel volwassen bomen gekapt. En ondanks al de mooie beleidsvoornemens is het nog steeds de praktijk dat de makers van nieuwe bestemmingsplannen niet uitgaan van de bestaande situatie, maar van een ‘clean sheet’. Er wordt geen rekening houden met bestaande houtopstanden bij het opstellen van een nieuw plan’, aldus AVN in een brief aan de gemeenteraad.

‘In het geval van Noorthey gaat het om de locatie die bestemd is voor het Carré. Dit is precies daar waar een oude woning staat (lokaal bekend als het oude huis van Coebergh) waar veel volwassen bomen omheen staan, terwijl de rest van het plangebied juist helemaal boomloos is. Nog afgezien van de grote waarde van volwassen bomen voor het vastleggen van CO 2, heeft het onderzoek aangetoond dat de bomen bewoond worden door ransuilen, waar dus een ontheffing voor moet worden aangevraagd bij de provincie’.

Bij het planten van nieuwe bomen duurt het tientallen jaren voordat de natuurlijke waarden zijn hersteld, aldus AVN.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter