Nieuws
Geen subsidie wijkcentra

B&W zijn niet van plan wijkcentra weer te gaan subsidiëren. Dat heeft een woordvoerster van het Raadhuis desgevraagd laten weten. De subsidie is actueel nu wijkcentrum De Blauwe Tram, Oude Trambaan Leidschendam, weg moet omdat de eigenaar van het pand, woningcorporatie WoonInvest, er woningen in wil maken. Voornaamste reden daarbij: het wijkcentrum betaalt geen huur omdat men geen subsidie meer krijgt van de gemeente. Die subsidie was naar verluid 67.000 euro per jaar.

‘De gemeente gaf tijdelijk subsidie voor een bijdrage in de huurkosten van de wijkvereniging. Die afspraak was er omdat de Blauwe Tram uit hun eerdere gebouw moest en de huur op de huidige locatie hoger was. Deze overeenkomst liep af. De wijkvereniging was vanaf het begin op de hoogte dat het om een tijdelijke subsidie ging. Het beleid van de gemeente is dat wijkverenigingen zelfstandig zijn. Met de Blauwe Tram is meegedacht over verzelfstandiging. De afgelopen jaren heeft de wijkvereniging er om niet gezeten. Wooninvest heeft geen huur gevraagd. Net als andere wijkverenigingen is het de bedoeling dat wijkverenigingen uit activiteiten en verhuur met een maatschappelijk doel inkomsten heeft’, aldus de woordvoerster. Volgens de zegsvrouwe krijgen andere wijkverenigingen ook geen subsidie.

‘Er bestaan geen concrete plannen voor hernieuwde subsidie voor wijkcentra. Er zijn wel algemene subsidieregelingen voor verenigingen. (Wijk)verenigingen kunnen bijvoorbeeld subsidie voor activiteiten aanvragen bij Vlietwensen en MVV (subsidie Maatschappelijk Verantwoord Verenigen). Daarnaast kunnen ze subsidie aanvragen vanuit de subsidieregeling energiearmoede en bestaan er subsidieregelingen voor compensatie huurindexatie (voor verenigingen die een pand van de gemeente huren) en voor kleine duurzaamheidsmaatregelen’.

Het plan om het wijkcentrum om te zetten naar woningen heeft tot grote woede van omwonenden en gebruikers geleid. GroenLinks-gemeenteraadslid Nathalie van Weers liet weten zich hard te zullen maken voor het wijkcentrum. Volgens haar wist de gemeenteraad ook niets van het plan.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter