Nieuws
Meldpunt goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 trad de Wet goed verhuurderschap in werking. Deze wet introduceert een landelijke norm voor goed verhuurderschap en geeft gemeenten bevoegdheden om ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan.

De gemeente stelt hiervoor het ‘Meldpunt goed verhuurderschap’ in waar huurders anoniem en gratis misstanden kunnen melden. Wethouder Bianca Bremer: ,,Op deze manier kunnen we woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten in onze gemeente beter beschermen.”

Bij de verhuur van een woonruimte komen steeds vaker misstanden voor, waarbij de huurder hier niet tegen in het verweer kan of durft te komen. Deze misstanden komen vooralsnog meer voor in grote steden. In Leidschendam-Voorburg zijn er nog geen signalen dat deze misstanden zich hier op grote schaal voordoen. Mochten huurders toch last hebben van ongewenst verhuurderschap, dan is het mogelijk om dat anoniem en gratis te melden bij het ‘Meldpunt goed verhuurderschap’. Na een melding wordt bekeken of het noodzakelijk is om handhaving op te schroeven en de verhuurvergunning in te voeren. Het meldpunt is ondergebracht bij het Meldpunt Openbare Ruimte en is bereikbaar via de website van de gemeente www.lv.nl/goedverhuurderschap

Op de webpagina Melden bij de gemeente staat informatie over het meldpunt en over de voorschriften waaraan verhuurders zich moeten houden. Naar het meldpunt: https://bit.ly/46wvhkC

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter