Nieuws
Wensenlijst: seniorenkrant terug

De diverse politieke partijen hebben voor het debat over de zogenoemde Kadernota – het raamwerk voor de begroting 2024 – dat vandaag in de gemeenteraad wordt gehouden, wensen op tafel gelegd. Een overzicht:

= de Seniorenkrant moet in de vorm van een magazine terugkeren. Dit vanwege de vergrijzing. B&W moeten er 10.000 euro voor vrijmaken. Het zou moeten gaan om een proef voor twee jaar. Het magazine moet ook digitaal te lezen zijn (GBLV),

= Voor eind van dit jaar moet duidelijk zijn waar er een zwemvoorziening in de buitenlucht kan komen (VVD, GBLV, D66),

= In 2024 moet er een proef starten met camera’s die dumpers van afval registreren (VVD, GBLV),

= Er moet een actieplan Damcentrum komen dat de volgende onderdelen moet bevatten: vergroenen, visie winkelbestand, hoe bezoekers te lokken, regeling laden en lossen, promotie elektrische voertuigen, handhaving, palen die veroorzakers geluidoverlast registreren. B&W moeten er 25.000 euro voor uittrekken (D66, GBLV),

= Verbeterplan Stationsplein Voorburg. Dat moet tenminste omvatten: vergroenen, meer nadruk op Huygens, evenementen, terrassen. B&W moeten er 30.000 euro voor vrijmaken. (VVD, GBLV, D66),

= Er moet een meting worden gedaan naar de mate waarin de gemeente dementievriendelijk is. Op grond daarvan moet een actieplan opgesteld worden. (VVD, GBLV, D66),

= De gemeente moet 150.000 euro uittrekken om velden bij hockeyvereniging Cartouche te overdekken zodat er meer kinderen kunnen trainen (VVD),

= Er moet een beheersplan inclusief financiering worden opgesteld voor bruggen en oevers (VVD, D66),

= De vrijstelling voor giften die mensen met een bijstandsuitkering ontvangen moet van 1200 naar 1800 euro per jaar (ChristenUnie, PvdA, SP),

= De vermogensgrens voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen moet voor bijstandsontvangers blijvend omhoog (ChristenUnie, PvdA, SP),

= De gemeente moet bij aanbesteding van werken eisen dat werknemers minstens 14 euro per uur verdienen (ChristenUnie, PvdA, SP),

= Het btw-tarief voor sportaccommodaties, wijkgebouwen en sociale instellingen moet omlaag (CDA),

= Er moet een regionale ambtenarenpool komen waaruit gemeenten ambtenaren kunnen ‘lenen’ (CDA).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter