Nieuws
Eenzaamheid neemt toe

De eenzaamheid onder inwoners tussen 18 en 64 jaar is 51,5 procent; 1,8 procent meer dan in 2020. Onder 65plussers is de eenzaamheid 52 procent; 1,1 procent meer dan in 2020. Dat staat in het Plan van aanpak eenzaamheidsbestrijding 2023-2026 dat wethouder Bianca Bremer naar de gemeenteraad heeft gezonden.

De gemeente begon in 2021 met gerichte acties om eenzaamheid terug te dringen. Daarbij werden die lange termijn doelstellingen geformuleerd: Vergroot de bewustwording en maak eenzaamheid daardoor bespreekbaar; creëer een lokaal netwerk; werk aan een duurzame aanpak.

Binnen het actieplan 2023 zijn ‘focuspunten aangebracht en bestaande onderdelen doorontwikkeld. De focuspunten zijn:

= extra bewustwording door middel van interviews en artikelen met inwoners net voor de zomer, tijdens de week van ‘Oog voor elkaar’ en in december,

= trainingen op maat voor groepen vrijwilligers, professionals en de lief en leedstraatjes,

= het netwerk brengt het aanbod in kaart om inzichtelijk te maken waar/of het aanbod aansluit op de diverse groepen met (sterke) gevoelens van eenzaamheid.

Een aantal activiteiten waar in 2023 op wordt ingezet zijn bijvoorbeeld de lief en leedstraatjes, welzijn op recept, burenhulp en de buurtambassade om bij de inwoners thuis te komen. Maar ook activiteiten ter bevordering van de sociale vaardigheden, zoals Grip en Glans, Thee met een thema en cursussen vrienden maken. Tijdens de Week van ‘Oog voor elkaar’ worden de bankjes in de openbare ruimte ingericht als ‘praatbankjes’ om inwoners uit te nodigen om elkaar te ontmoeten.

Per 2023 zijn er middelen beschikbaar voor de aanpak eenzaamheid. Om de aanpak door te kunnen zetten wordt er per jaar 35.000 euro extra aan uitgegeven.

Om de trend naar toenemende eenzaamheid te doorbreken werkt het netwerk ‘Oog voor elkaar’ aan de lange termijn doelstellingen en de volgende 10 acties:

= Er wordt een doorlopende bewustwordingscampagne ‘Oog voor elkaar’ voor inwoners georganiseerd door inwoners, ervaringsdeskundigen en partners,

= De Week van Oog voor elkaar wordt ingezet om bewustwording te creëren bij inwoners en inwoners aan te moedigen om deel te nemen aan activiteiten en om te kijken naar zijn/haar buren, vrienden, familie en onbekenden,

= Er worden trainingen georganiseerd voor vrijwilligers waar aandacht is voor bewustwording over eenzaamheid. Hierdoor zijn inwoners beter in staat om in gesprek te gaan over eenzaamheid,

= Er worden trainingen georganiseerd voor professionals waar aandacht is voor bewustwording over eenzaamheid. Zo kunnen professionals eenzaamheid bespreekbaar maken en inwoners activeren naar een passende interventie,

= Het netwerk ‘Oog voor elkaar’ komt vier keer per jaar samen om kennis te delen over eenzaamheidspreventie en -bestrijding, verbinding te maken met elkaar en de bestaande interventies aan elkaar te koppelen. Er wordt ingezet op een groter bereik van inwoners met eenzame gevoelens,

= De kerngroep zet het netwerk ‘Oog voor elkaar’ voort en brengt focus aan op het samenwerken tussen partners en inwoners, delen van kennis en kunde over eenzaamheid en het versterken van het aanbod,

= Inwoners kunnen terecht bij het Sociaal Servicepunt met vragen of terecht voor een goed gesprek,

= Eenzaamheidsambassadeurs zijn opgeleid en geven diverse trainingen aan hun organisatie/netwerk om de olievlek aan kennis en kunde te verspreiden om het gesprek aan te gaan met inwoners en deelnemers van activiteiten die ze tegen komen,

= Inwoners worden actief benaderd om deel te nemen aan passende activiteiten. Partners, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van het netwerk ‘Oog voor elkaar’ zetten zich in op het voorkomen, signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid,

= De aanpak eenzaamheid blijft gemonitord en geëvalueerd via de GGD, dataverzameling en verhalen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter