Nieuws
Onwezenlijk debat gemeenteraad begroting 2024

Fractieleiders van diverse politieke partijen hebben harde kritiek geuit op de gang van zaken bij het debat over de zogenoemde Kadernota – een stuk met randvoorwaarden voor de begroting 2024 van de gemeente – gisteren in de gemeenteraad.

Het debat begon om 16.00 uur; normaliter vergadert de raad vanaf 19.30 uur. Tijdens de betogen mocht men elkaar geen vragen stellen, om verduidelijkingen verzoeken of in de rede vallen. Na de eerste ronde van alle fractieleiders werd er een uur geschorst. Daarna kwamen B&W aan het woord. Na hun ronde was er weer een half uur onderbreking.

Vervolgens was opnieuw het woord aan de fractieleiders. In deze ronde mocht men elkaar wel onderbreken. Sabrina van den Heuvel (VVD): ,,Moeten we nu dan gaan debatteren? Over dingen die vier uur geleden zijn gezegd? Dat is niet zinnig.’’

Nathalie van Weers (GroenLinks): ,,Het is een lastig debat, statisch. Dit moeten we stevig gaan evalueren. Met het reglement van orde en alle andere procedures.’’ Ron van Duffelen (CDA): ,,Dit is een oneigenlijke manier om een debat vorm te geven.’’

Jochem Streefkerk (PvdA): ,,We wilden toch een levendige democratie? En dan zijn er geen interrupties toegestaan. Hier is zonder debat toe besloten. Ongelofelijk. Dit is niet voor herhaling vatbaar.’’

Nadat de fractieleider hun bijdragen hadden geleverd in tweede termijn wilde voorzitter, burgemeester Martijn Vroom ‘volgens het draaiboek’ weer 20 minuten schorsen. Na een ordevoorstel van Jochem Streefkerk – ‘Voorzitter, is dit echt nodig?’ – werd dat teruggebracht tot 5 minuten. Vervolgens was het debat binnen een half uur klaar. Na 5 uur en 45 minuten.

De opzet is eerst aan de orde geweest bij het presidium van de gemeenteraad. Daar werd geen besluit genomen. De fractievoorzitters moesten beslissen doch die kwamen er niet uit. Daarna besloot het presidium onder leiding van burgemeester Martijn Vroom zonder acht te slaan op de fractievoorzitters. Binnen de gemeenteraad wordt er nu van uitgegaan ‘dit was eens maar nooit meer’.

De besluiten van de gemeenteraad:

= er komt een beheersplan voor bruggen, oevers en andere werken,

= nog voor het eind 2023 moet er een plan zijn voor een buiten zwemgelegenheid,

= hockeyvereniging Cartouche krijgt 15.000 euro voor een nieuwe ‘dome’ waardoor trainen in de winter mogelijk wordt,

= er komt een actieplan Damcentrum Leidschendam,

= het Stationsplein in Voorburg wordt opgeknapt,

= nagegaan wordt hoe ‘dementievriendelijk’ de gemeente is,

= er komt een proef met een nieuw Seniorenmagazine,

= het maximale bedrag aan giften dat mensen in de bijstand mogen ontvangen gaat van 1200 naar 1800 euro per jaar,

= bij opdrachten van de gemeente wordt een uurloon van 14 euro uitgangspunt,

= de gemeente gaat gebruik maken van een regionale flexpool voor het inhuren van ambtenaren,

= er wordt een plan voor het buitengebied gemaakt,

= er wordt opdracht gegeven aan kunstenaars voor nieuwe kunstobjecten buiten,

= er komt een lijst met bezuinigingen en investeringen ten behoeve van de begroting 2025.

Een voorstel om mensen met een inkomen tot 130 procent de energietoeslag te gaan geven (nu 120 procent) haalde het niet. Alleen PvdA, GroenLinks en ChristenUnie waren voor. Ook het verhogen van de vermogensgrens bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kwam er niet door. Hier waren alleen PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA voor. (foto P.B.)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter