Mening
U zegt het maar: Van groene openheid naar lappendeken woonwijkjes

‘Dinsdag zijn in de gemeenteraad de bestemmingsplannen Noorthey, Vlietvoorde-West en Vlietvoorde-Weide aangenomen, en daarmee is de invulling van de Duivenvoordecorrridor (DVC) nagenoeg compleet.

Helaas heeft de gemeente zich van dezelfde rekenkundige trucs bediend als eerder Voorschoten, door het Bestuursconvenant DVC op eigen wijze te interpreteren. Hierin staat dat 15 % van het oppervlak aan kassen en bedrijfsgebouwen gebruikt mag worden voor woningbouw. En zo staat het ook in de bestemmingsplannen, maar in werkelijkheid rekent men met de totale bedrijfsterreinen, dus ook met de waterbassins en dergelijken. Daardoor wordt er nu extra veel grond bestemd voor woningbouw, waarschijnlijk tot tevredenheid van de projectontwikkelaars.

Van het open karakter van de Duivenvoordecorridor wordt daardoor nog eens 4556 vierkante meter extra aangetast. Het is vooral wrang, omdat in de nieuwe bestemmingplannen dit soort voorzieningen ineens onder ‘groen’ gerekend worden en voor gebouwen alleen de ‘footprint’ telt. Noem je dat geen ‘dubbele boekhouding’?

Daarnaast mag er straks een woonblok worden gebouwd, net op een plek waar nog oude bomen staan, inclusief ransuilen, terwijl het overige plangebied boomloos is. Dat het hele gebied valt onder beschermd stads- en dorpsgezicht weerhoudt de gemeente er ook niet van om woningbouw tot 14 m hoogte toe te staan, waar dat voorheen 8,5 m was. Een treurige gang van zaken, die in de gemeenteraad helaas niet de aandacht heeft gekregen, die het had verdiend’.

(M. Vreeken)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter