Nieuws
Nu ‘stappenplan’ voor Damcentrum

B&W willen komend jaar komen met een stappenplan voor het Damcentrum. Dat is een uitwerking van het Masterplan Damcentrum waar vier jaar aan gewerkt is, doch dat nooit is verschenen. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad bericht. Totdat het plan er is gaat de gemeente bezien welke kleinere maatregelen er snel genomen kunnen worden om het Damcentrum te verbeteren.

Inzet van het stappenplan is het Damcentrum verder te ontwikkelen tot een leefbaar, levendig, recreatief en groen centrum. Daarin aandacht voor vergroening van het plein, inzet van groen om (verkeers)gedrag te beïnvloeden, een visie op de economie in het Damcentrum (bedrijfsvestiging) verankeren in de Omgevingsvisie, laden- en lossen (beperken grote vrachtwagens, overlast bezorgscooters en – fietsen), promoten elektrische scooters en bezorgwagens bij ondernemers, handhaving door wijk-BOA’s, proef milieuzone (minder luchtvervuiling en geluidhinder).

Het plan moet in samenspraak met inwoners en ondernemers vorm worden gegeven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter