Nieuws
Vlietland: niet alle stukken openbaar

Niet alle stukken die bij een speciale commissie bestaande uit gemeenteraadsleden liggen inzake de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland worden openbaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat delen van stukken die wel worden vrijgegeven, onleesbaar worden gemaakt.

De commissie komt dinsdagavond achter gesloten deuren bijeen. Dit ter voorbereiding op een debat in de gemeenteraad over de zogenoemde second opinion – inmiddels intern als third opinion bestempeld – Vlietland. Dat stuk is gemaakt door Hekkelman advocaten op verzoek van de gemeenteraad. De speciale commissie, bestaande uit acht gemeenteraadsleden (van elke fractie één) moest dat proces begeleiden.

De vergadering van de gemeenteraad is eveneens ‘besloten’. De begeleidingscommissie wil de raad daarbij informeren over hetgeen men gedaan heeft en de voorliggende stukken. Alsdan zou ook een besluit over openbaarmaking moeten vallen.

Achter de schermen vindt er al weken lang een strijd over openbaarmaking plaats binnen de begeleidingscommissie. Juristen hebben de commissie laten weten dat openbaar making niet kan aangezien het om stukken voor intern beraad gaat, waarin ook beleidsopties staan. Beide staan in de Wet open overheid (WOO) genoemd als gronden om openbaarmaking te weigeren.

Een advies van huisadvocaat La Gro Geelkerken aan B&W zou in elk geval geheim blijven, net als een rapport over een mogelijke schadeclaim mocht de gemeenteraad beslissen dat de bouw van de 222 recreatiewoningen niet door mag gaan. De hoogte van die claim wordt op zo’n 15 miljoen euro geschat.

Wat er van de second opinion vrijgegeven kan worden (geheel, deels of helemaal niet) staat ter discussie. Daarbij speelt ook de discussie of dit stuk gekenmerkt kan worden als ‘apart stuk’ waarover dus separaat beslist kan worden, of dat het onderdeel is van stukken van B&W die het gemeentebestuur geheim wil houden.

Binnen de begeleidingscommissie is ondertussen een hevige strijd tussen de leden onderling uitgebroken. Men beticht elkaar openlijk van ‘lekken’. Het onderlinge vertrouwen is verdwenen. Er is sprake van een heksenjacht.

De voortdurende juridische discussie over openbaarmaking zorgt ook voor hoogoplopende irritatie. Met name tussen degenen die voor maximale openbaarmaking zijn, en de leden die zoveel mogelijk binnenskamers willen houden. Daarbij ligt ook de vraag op tafel wie belang heeft bij geheimhouding. Tevens is er de nodige kritiek op de rol van commissievoorzitter I. Joosten, tevens griffier, in deze.

Burgemeester Martijn Vroom zit de vergadering van de gemeenteraad morgenavond voor. Hij zet in op heldere en snelle besluitvorming zodat het dossier gesloten kan worden en de begeleidingscommissie van haar taak ontheven kan worden. Betrokkenen betwijfelen echter of dat zal lukken. Dat hangt ook van de stemverhouding in de gemeenteraad af, als die al tot stemmen komt.

Alle betrokken partijen hebben inmiddels wel hun buik vol van de gang van zaken sinds 1 februari. ‘Het blijft maar door etteren’, ‘Het is zo omslachtig’, ‘Het gezeik’ zijn kwalificaties die gebruikt worden. Anderen voelen zich misleid.

Mocht de gemeenteraad besluiten tot openbaarmaking van stukken, dan wel delen ervan, dan zullen die documenten pas dagen later worden vrijgegeven. De rest zal alleen voor gemeenteraadsleden beschikbaar komen in de computersystemen die de raad hanteert.

Overigens plannen Burgerinitiatief Vlietland en de Vrienden van Vlietland een demonstratie bij de vergaderzaal van de gemeenteraad, dinsdagavond.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter