Nieuws
Protest tegen geheim beraad Vlietland

Burgerinitiatief Vlietland en Vrienden van Vlietland hebben hun achterban opgeroepen vanavond te protesteren bij de gemeenteraad. Die vergadert achter gesloten deuren over het plan voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland en de juridische mogelijkheden dat plan nog te blokkeren.

De gemeenteraad komt om 19.30 bijeen. Voordien vergadert nog de zogenoemde Begeleidingscommissie, een commissie bestaande uit acht raadsleden, van elke fractie één. Die zag toe op het vragen van een advies aan een onafhankelijk jurist, Hekkelman advocaten, over de mogelijkheden voor de gemeenteraad om de bouw nog tegen te houden.

Burgerinitiatief en Vrienden zijn woedend over de gang van zaken, zeker nu het er naar uitziet dat de stukken die bij de Begeleidingscommissie op tafel lagen, geheel en/of gedeeltelijk geheim blijven.

Beide organisaties vallen ook over het feit dat het beraad van de gemeenteraad al op voorhand geheim is verklaard, zonder formeel besluit van diezelfde raad en zonder dat duidelijk is wie om de gesloten deuren heeft gevraagd, en of daar wel een meerderheid voor is.

De officiële aankondiging van de vergadering luidt: Opening, mededelingen en vaststelling agenda; Spreekrecht inwoners; De deuren sluiten voor de besloten vergadering m.b.t. de terugkoppeling van de begeleidingscommissie Vlietland-Noord; In beslotenheid: Terugkoppeling begeleidingscommissie Vlietland-Noord; Sluiting.

Het eerste deel vindt in openbaarheid plaats. Daarbij kunnen dus ook toehoorders zijn. Het Burgerinitiatief en de Vrienden willen dit deel in elk geval ‘live’ bij wonen. Beide organisaties willen ook inspreken. Dat werd hen in eerste instantie zijdens de griffie, het secretariaat van de gemeenteraad, verboden. Omdat het om een besloten vergadering ging. Maandagavond werd alsnog besloten het inspreken mogelijk te maken.

De agenda van de gemeenteraad meldt alleen een terugkoppeling. Wie die geeft is onduidelijk aangezien de voorzitter van de Begeleidingscommissie de griffier van de gemeenteraad zelf is. De agenda meldt geen besluitvorming noch een concreet voorstel/stuk waarover een besluit zou moeten vallen. Er is ook geen eindtijd voor het beraad vastgesteld.

Alhoewel de Begeleidingscommissie formeel voor openbaarmaking van de stukken is, is men achter de schermen zwaar verdeeld over de vraag voor welke stukken dit zou moeten gelden en/of het dan gaat om hele stukken of alleen gedeelten daarvan. De traditionele breuklijn coalitie oppositie is daarbij verlaten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter