Nieuws
Urenlang beraad over stukken bouw Vlietland

De gemeenteraad heeft achter gesloten deuren zo’n vier uur lang beraadslaagd over openbaarmaking van stukken rond de voorgenomen bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Uiteindelijk werd na middernacht besloten een ‘populaire versie’ van een door Hekkelman advocaten gemaakt juridisch advies, vrij te gaan geven. Wanneer dat gebeurt werd echter niet duidelijk. Wie het stuk opstelt ook niet.

Voor aanvang van het beraad werd er buiten door enkele tientallen mensen gedemonstreerd tegen de bouwplannen en voor behoud van de natuur in Vlietland. De groep mocht de vergadering bijwonen tijdens het zogenoemde ‘open’ gedeelte; het eerste half uur. Er werd ook door vier mensen ingesproken.

Burgemeester Martijn Vroom maakte duidelijk dat het beraad niet ging over de inhoud; de bouwplannen zelf die vervat zijn in een ontwerp bestemmingsplan waarover de gemeenteraad nog moet beslissen. Er was volgens hem dan ook geen sprake van een ‘politiek debat’ doch van een vrije uitwisseling van gedachten over ‘procedurele zaken’. Om dat mogelijk te maken werd achter gesloten deuren gesproken.

De burgemeester wees er verder op dat het erom ging om bij openbaarmaking van stukken de belangen van de gemeente niet te schaden, dan wel niet het risico op schade voor die belangen te lopen. Hij keerde zich tegen stellingen dat de gemeenteraad politieke moed moest tonen. ‘Het heeft niets met dapper of niet dapper te maken’.

De groep verliet daarop onder het uitroepen van de nodige slogans de zaal. Buiten werd men de Herenstraat in gestuurd; de binnenplaats van Huize Swaensteyn werd afgesloten. Bij de raadszaal waren de jaloezieën dicht.

PvdA-voorman Jochem Streefkerk diende bij de aanvang van het beraad een motie in. Daarin hekelde hij het feit dat de relevante stukken ook voor gemeenteraadsleden pas kort voor de vergadering digitaal beschikbaar waren. Daardoor hadden gemeenteraadsleden onvoldoende gelegenheid hun rol goed te vervullen. De fractievoorzitters, griffier en burgemeester werden opgeroepen na de zomer de gang van zaken te evalueren en er lessen uit te trekken voor de toekomst. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Binnen de begeleidingscommissie – bestaande uit acht gemeenteraadsleden – was voorafgaand aan het debat al besloten tot een evaluatie. Dit vanwege de ook in die commissie heersende ‘onvrede over de gang van zaken’, zoals D66-fractieleider Wouter Jorissen het verwoordde. De commissie werd op 1 februari ingesteld om het vragen van nieuw juridisch advies over het bouwplan te begeleiden. Overigens blijven de andere stukken die de commissie behandelde geheim.

Na afloop van het besloten gedeelte bleek dat er daarin ook nog een tweede motie op tafel was gelegd. Door Frank Wilschut (ChristenUnie). Daarin werd de burgemeester gevraagd een onderzoek te doen naar het mogelijk lekken vanuit de begeleidingscommissie. In de motie staat dat er in de lokale media dingen stonden die nog niet openbaar waren, dat lekken strafbaar is en dat het de gemeente schaadt. De burgemeester moet op grond van zijn bevindingen zo nodig consequenties trekken. De motie werd voor zover bekend aangenomen. (foto P.B.)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter