Nieuws
Bouw Vlietland ‘bevriezen’ kan wel

De gemeenteraad kan door het nemen van een zogenoemd voorbereidingsbesluit verdere ontwikkelingen in Vlietland-Noord, met name de bouw van 222 recreatiewoningen daar, stil leggen. Daar is wel degelijk een juridische grondslag voor, in tegenstelling tot de bewering van B&W dat die er niet is omdat er al een ontwerp bestemmingsplan ter inzage lag.

Dat stelt mr. T. Lam, Hekkelman advocaten, in een advies aan de gemeenteraad. Het advies zelf blijft inhoudelijk geheim. Het gaat nu om een ‘openbare versie’; een soort samenvatting. Wie die heeft opgesteld is onduidelijk. Het stuk is zijdens het Raadhuis verspreid.

Mocht de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit willen nemen dat adviseert mr. Lam:

= de planschade die optreedt bij de ontwikkelaar DLR en de provincie (als grondeigenaar) in beeld te brengen,

= het contractuele aansprakelijkheidsrisico verder te onderzoeken,

= af te wegen welke alternatieve bestemming de gemeenteraad in overeenstemming acht met ‘een goede ruimtelijke ontwikkeling’.

Het nemen van een voorbereidingsbesluit was een suggestie van Burgerinitiatief Vlietland. Zo zouden gedurende een jaar alle ontwikkelingen in het gebied worden stilgelegd. Die tijd zou gebruikt moeten worden om een nieuw bestemmingsplan te maken, zonder de woningbouw.

B&W hebben bij de gemeenteraad een ontwerp bestemmingsplan neergelegd voor de bouw van 222 grondgebonden worden. Dat baseert zich op een bestemmingsplan uit 2005 waarin de woningbouw ook al stond. Alleen ging het toen om 122 gestapelde woningen (flatjes) en 102 grondgebonden woningen.

Mr. Lam geeft inzake het voorbereidingsbesluit nog wel aan dat dit alleen aan de orde kan komen als het oude bestemmingsplan uit 2005 en het ontwerp bestemmingsplan beiden beoordeeld worden als ‘niet in overeenstemming zijnde met goede ruimtelijke ordening’.

B&W lieten eind 2022 aan de gemeenteraad weten dat juridisch niet mogelijk was hetgeen Burgerinitiatief voorstelde. Men beriep zich daarbij ook op juridisch advies van een ambtenaar en de huisadvocaat, La Gro Geelkerken. De gemeenteraad besloot op 1 februari een eigen juridisch advies te gaan inwinnen. Dat lag er op 14 juni maar werd geheim gehouden.

In het ontwerp bestemmingsplan ontbreken volgens mr. Lam berekeningen over de uitstoot van stikstof in natuurgebieden tijdens de bouwfase. Die zijn verplicht. Verder is er ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming nodig. Die is er niet. Nu wordt er in elk geval niet voldaan aan gebieds- en soortenbescherming en daarmee niet aan een goede ruimtelijke ordening.

Inzake de door B&W met DLR gesloten exploitatie overeenkomsten stelt mr. Lam dat de gemeente aansprakelijk is voor schade tenzij het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt afgewezen op basis van gegronde ruimtelijke redenen die ook een rechter erkent.

De advocaat verwoordt ook twee waarschuwingen:

= Het feit dat de gemeente nog een breed participatietraject wil starten over de inrichting van het gebied staat op gespannen voet met de aan DLR toegezegde ‘snelle’ in werkingtreding van het ontwerp bestemmingsplan. DLR kunnen de gemeente daarop aanspreken,

= Het nemen van een voorbereidingsbesluit leidt tot planschade voor de gemeente.

De gemeenteraad besloot dinsdagavond laat het stuk vrij te geven voor publicatie. Het echte advies van mr. Lam blijft geheim net als een stuk over planschade risico’s in vier verschillende varianten. Overige documenten die in de commissie ter tafel lagen blijven eveneens geheim. B&W is wel verzocht het advies van Hekkelman en het stuk over de planschade te bezien en aan te geven hoe een en ander in het ontwerp bestemmingsplan wordt meegenomen.

De Begeleidingscommissie bestaande uit acht raadsleden die het hele proces vanaf 1 februari ‘leidde’ is dinsdagavond opgeheven. De gemeenteraad heeft wel besloten het hele proces vanaf 1 februari te gaan evalueren. Dit vanwege de bij alle betrokken partijen ontstane irritatie over de gang van zaken.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter