Nieuws
Digitaal kinderrechtenpanel gestart
Een panel over digitale kinderrechten; dat is op proef van start gegaan in Den Haag. Het is mogelijk gemaakt door  de Stichting Digital Child Rights en de provincie Zuid-Holland. Het initiatief is bedoeld om de bescherming van kinderen in de digitale wereld te versterken en hun rechten te waarborgen. Het digitale kinderrechtenpanel is een platform waar kinderen kunnen deelnemen aan discussies en besluitvorming over kwesties die hen direct beïnvloeden.

In het digitale tijdperk, waarin kinderen steeds meer online actief zijn, is het essentieel om hun rechten in de digitale ruimte te waarborgen. Digitale kinderrechten omvatten onder andere het recht op privacy, bescherming tegen misbruik en uitbuiting, toegang tot educatieve en informatieve inhoud, vrijheid van meningsuiting en de mogelijkheid om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen die hun belangen aangaan. Het digitale kinderrechtenpanel speelt een rol bij bewustzijn vergroten en debat over deze kwesties bevorderen.

Het digitale kinderrechtenpanel biedt kinderen een stem en de mogelijkheid om actief deel te nemen aan discussies over digitale rechten. Het panel bestaat uit een diverse groep kinderen en jongeren die hun ervaringen en perspectieven kunnen delen met beleidsmakers, wetgevers en andere belanghebbenden. Met workshops, interactieve games en voorstellingen worden de meningen van kinderen en jongeren verzameld en draagt het panel bij aan beleid en maatregelen voor bescherming en bevordering van digitale kinderrechten.

Met de lancering wordt niet alleen de participatie van kinderen en jongeren in het digitale kinderrechtenpanel bevorderd, maar wordt ook een oproep gedaan aan volwassenen om echt te luisteren naar de stem van kinderen en er concrete acties aan te verbinden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter