Nieuws
Dunea moet stoppen met de waterwinning in duinen

Drinkwaterbedrijf Dunea moet stoppen met de waterwinning in de duinen. Dat stelt de Stichting Horst en Weide in een reactie op de plannen van Dunea voor het duingebied van Meijendel en Berkheide tussen Den Haag en Katwijk.

De stichting vindt, dat Dunea in de duinen substantieel minder water moet winnen dan het bedrijf zelf van plan is. Volgens Horst en Weide vormen de uitbreidingsplannen van Dunea een ernstige bedreiging voor de duinen van Meijendel en Berkheide. Beide gebieden zijn aangewezen als Natura2000-gebied en behoren daarmee tot een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het EU-beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit. Daar passen de plannen van Dunea niet meer in volgens Horst en Weide. Het bedrijf moet zo snel mogelijk alternatieven ontwikkelen om de duinen te kunnen verlaten.

Horst en Weide begrijpt ook wel, dat Dunea niet van de ene dag op de andere kan stoppen met het winnen van water uit de duinen. En de stichting ziet ook wel, dat Dunea bezig is met het ontwikkelen van alternatieven, maar dat doet het bedrijf slechts ter aanvulling op de duinwaterwinning en niet ter vervanging daarvan. Het bedrijf wil voorlopig ook helemaal niet stoppen met de waterwinning in de duinen.

Horst en Weide heeft er grote moeite mee, dat Dunea niet weg wil uit de duinen. Want een groot deel van de duinen is al vergraven en onder water gezet voor de waterwinning. Die vergravingen, maar ook de aanvoer van gebiedsvreemd water en alle infrastructuur voor de waterwinning vormen een ernstige aantasting van het duinkarakter en belemmeren de noodzakelijke dynamiek in de duinen. Bovendien worden de plassen e.d. telkens opnieuw aangepast, wat gepaard gaat met telkens nieuwe vergravingen.

De toekomstplannen van Dunea voor de komende jaren houden een nóg groter risico in voor de duinen. Want als de ontwikkeling van alternatieven buiten het duin achterblijft bij de vraag, als de vraag naar drinkwater meer toeneemt dan verwacht, als tegelijkertijd het aanbod van voldoende water van voldoende kwaliteit uitblijft en als de alternatieven voor waterwinning in de duinen zich intussen onvoldoende hebben ontwikkeld, dan komt de volle last van de wettelijke leveringsplicht van drinkwater op de duinen neer, met nóg meer schade aan het Natura2000-gebied.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter