Nieuws
Huisvesten statushouders lukt niet

De gemeente slaagt er niet in dit jaar 211 statushouders (asielzoekers die mogen blijven) van een woning te voorzien. Het is tot nu toe bij 40 gelukt. De situatie zal ook in 2024 niet beter worden. ‘Verscherpt toezicht’ zijdens de provincie dreigt nu. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad bericht. In 2022 huisvestte de gemeente 126 statushouders; de volledige taakstelling.

Dat het niet lukt komt door een gebrek aan vrijkomende sociale huurwoningen. Dat zijn er hoogstens 500 per jaar. Ook andere aandachtsgroepen hebben daar recht op zoals langwachtenden en jongeren. De wethouder heeft de woningcorporaties nu voorgesteld éénderde van de vrijkomende sociale woningen voor de aandachtsgroepen, inclusief statushouders, te reserveren. Die hebben daar nog niet op gereageerd.

Hoe dan ook is dat één derde deel te weinig. In 2024 zal de gemeente waarschijnlijk nog meer dan 211 statushouders van een woning moeten voorzien. Nieuwbouw van woningen ligt door kostenstijgingen en tekorten aan mensen vrijwel stil. De gemeente komt ook ambtenaren te kort om alle bouwplannen vlot te behandelen.

Behalve afspraken met de woningcorporaties wil Bremer een beroep gaan doen op particuliere verhuurders. Ook wil zij woondelen en kamerverhuur van sociale woningen bevorderen. Flexwoningen kunnen ook uitkomst bieden maar de realisatie ervan stuit op financiële problemen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter