Nieuws
Subsidieregeling voor bosaanleg
Op 1 september 2023 wordt de subsidieregeling ‘Meer bos in Zuid-Holland’ opengesteld. Met deze subsidie wordt een bijdrage geleverd aan een biodivers, klimaatbestendig en recreatief aantrekkelijk Zuid-Holland.

Bossen en bomen dragen bij aan een gezond ecosysteem en aan onze provinciale opgaven. Denk aan recreatie, gezondheid, CO2-opslag, biodiversiteit, klimaatadaptatie (tegengaan hittestress en opvang overmatige neerslag) en verduurzaming van de landbouw (schaduw, bestuiving, gezonde bodem en onderdrukking van plagen). Op dit moment bestaat slechts 3 procent van Zuid-Holland uit bos.

In 2020 heeft het Rijk (in overleg met de provincies) de bossenstrategie vastgesteld. De landelijke ambitie is om het bos met 37.000 uit te breiden, dit is 10% hoger dan het huidige bosareaal. De aanpak voor onze provincie staat beschreven in het Groeimodel bos en bomen Zuid-Holland.

Om meer bosaanleg in Zuid-Holland te stimuleren, is de subsidieregeling ‘Meer bos in Zuid-Holland’ opgesteld. De subsidie kan worden aangevraagd voor: de realisatie van bos; functiewijziging van landbouwgrond naar natuur of bos in combinatie met de realisatie van bos door aanplant of spontane bosontwikkeling. Voor 2023 is €500.000 beschikbaar; voor 2024 €2 miljoen. Nadere informatie bosmakelaar@pzh.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter