Nieuws
B&W hielden bewust deelauto’s tegen

B&W hebben een aanbod van Mywheels om in de gemeente te gaan werken met deelauto’s afgewezen. Dat gebeurde eerder dit jaar. ‘Het college van B&W realiseert zich daarmee een op zichzelf wenselijke ontwikkeling tegen te houden’, zo staat in een stuk dat naar de gemeenteraad is gezonden.

Reden voor B&W: men wilde eerst zelf een beleid over deelmobiliteit formuleren. Door andere prioriteiten is dat beleid echter nog niet geformuleerd. Dat zal ook niet op korte termijn gebeuren. B&W willen nu wel met een proef starten. Daarover zou na de zomer besloten moeten worden. Op grond van de resultaten kan dan beleid gemaakt gaan worden.

Mywheels wees erop dat B&W voortdurend hameren op de hoge parkeerdruk in de gemeente. Uit onderzoek is gebleken dat een deelauto wel elf parkeerplekken kan schelen. Andere onderzoeken hebben aangetoond dat autodelen een zeer goed alternatief is voor privé autobezit. Zeker in steden.

Mywheels is een bedrijf dat deelauto’s aanbiedt. Gebruikers, die een account moeten aanmaken, betalen per gereden kilometer. Na gebruik kunnen ze de auto gewoon achterlaten. In Leidschendam-Voorburg zou de onderneming met 10 tot 15 auto’s willen starten.

De onderneming gelooft dat door promotie via social media, mond-op-mond reclame en met steun van de gemeente het gebruik van de deelauto’s snel op het landelijk gemiddelde zal kunnen liggen. Als bij nieuwbouw lage parkeernormen worden gehanteerd zal zulks nog sneller gaan.

B&W gaan er vooralsnog van uit dat één deelauto, vijf particuliere wagens kan vervangen. Mywheels zit op minstens het dubbele, zeker als er goed openbaar vervoer in de buurt is en ook veelvuldig de fiets wordt gebruikt.

Op zich willen B&W het gebruik van deelmobiliteit gemeentebreed stimuleren en ziet daarvoor kansen bij nieuwbouwontwikkelingen. De verantwoordelijkheid voor realisatie van deelmobiliteit bij de nieuwe ontwikkelingen legt het college van B&W echter bij de ontwikkelaar. Overigens zou deelmobiliteit ook beschikbaar kunnen worden gesteld aan geïnteresseerden uit de omgeving van de ontwikkeling.

In de bestaande woonomgeving is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van deelmobiliteit. Die verantwoordelijkheid neemt het college van B&W ook, zo beweert men zelf. Momenteel worden er op diverse plekken binnen de gemeente deelscooters aangeboden.

Overigens staat in het coalitieakkoord van VVD, GBLV en D66 letterlijk dat er ruimte wordt geboden voor ‘innovatieve, slimme oplossingen om vervoersproblemen op te lossen’. Bovendien staat de coalitie zich voor op het eigen beleid inzake duurzaamheid. (foto Mywheels)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter