Nieuws
Raadsman Vlietland zwijgt

De populaire versie die de gemeente heeft vrijgegeven van het juridische advies dat mr. T. Lam (Hekkelman advocaten) de gemeenteraad gaf inzake het ontwerp bestemmingsplan waarmee de bouw van 222 recreatiewoningen in Vlietland mogelijk zou worden, is door ambtenaren van de gemeente geschreven. De advocaat is ‘vooraf op de hoogte gesteld van de inhoud’. Of hij er mee heeft ingestemd wil de gemeente niet bekend maken. Mr. Lam zelf laat in een reactie op de vraag of dat zo is weten: ‘Gelet op het vertrouwelijke karakter van mijn advies, kan ik uw vraag niet beantwoorden’. Dat het niet over dat vertrouwelijke stuk gaat doch over een openbare versie kan hem niet brengen tot een nadere standpuntbepaling: ‘Daar (over) kan ik u ook niet informeren’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter