Nieuws
Gemeenteraad heeft ‘meerdere opties’ bouw Vlietland

De gemeenteraad heeft ‘meerdere opties’ daar waar het gaat om de voorgenomen bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. ‘We hoeven niet bij het kruisje te tekenen’, aldus GroenLinks-gemeenteraadslid Michiel van der Heiden in een bericht aan zijn achterban. Van der Heiden was lid van de zogenoemde Begeleidingscommissie, een groep gemeenteraadsleden die een onafhankelijk juridisch advies inwon over het bouwplan. Dat advies, opgesteld door mr. T. Lam (Hekkelman advocaten) is geheim. Het werd vorige week achter gesloten deuren besproken door de gemeenteraad.

Van der Heiden: ‘Na maanden van overleg, geruzie en juridische rompslomp is er een second opinion over de bouwplannen in Vlietland-Noord gepubliceerd voor het publiek. Ik kan jullie zeggen, het proces is mij niet in de spreekwoordelijke koude kleren gaan zitten. Ik heb meerdere kwalificaties over de begeleidingscommissie horen langskomen: nodeloos geheimzinnig, schadelijk voor de gemeente, zelfs mislukt. Mislukt wil ik het zelf niet noemen, want we hebben uiteindelijk toch 2 functionele rapporten waarmee de gemeenteraad voldoende aan de slag kan om het college van B&W van repliek te dienen’.

‘De belangrijkste conclusie is toch wel: de gemeenteraad heeft wel degelijk meerdere opties in het Vlietland Noord-dossier. We hoeven niet bij het kruisje te tekenen, en dat gaan we ook niet doen. Over de commissie zelf kan ik kort zijn: Vlietland Noord had het begin kunnen zijn van een nieuwe, frisse wind in de gemeentepolitiek, van een tijd met meer transparantie, vertrouwen in elkaar én in de burger die wil meedenken. Helaas hebben we daarin allemaal gefaald, maar er is altijd hoop op verbetering. Ik zal me blijven inzetten voor een groen en toegankelijk Vlietland’.

‘Verder kan ik alleen maar de hoop uitspreken dat de gang van zaken rondom de begeleidingscommissie duidelijk maakt dat het zo niet verder kan. Een groen en open Vlietland, met een transparante gemeenteraad: aan GroenLinks zal het niet liggen’.

De twee functionele rapporten waar het raadslid op doelt zijn het advies van mr. Lam en een stuk over zogenoemde planschade (een schadevergoeding die de gemeente zou moeten betalen als de bouw van de 222 panden niet doorgaat) in vier varianten. Het gaat dan om te betalen schade aan de ontwikkelaar DLR, de verpachter van de grond Recreatiecentrum Vlietland (RCV), de provincie Zuid-Holland (eigenaar van de grond) en Staatsbosbeheer (beheerder van de grond).

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter