Nieuws
Talloze geluidmaatregelen nodig

Bij de bouw van 90 sociale woningen aan de Nieuwstraat/Venestraat in Leidschendam zijn een heel pakket geluidmaatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de bewoners niet te veel last hebben van verkeerslawaai. Zowel van de straat voor hun woningen als van de A4 er achter. Dat blijkt uit stukken die bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw zitten. Het is een project van de woningcorporaties WoonInvest en Vidomes.

De geluidbelasting van het verkeer ligt tussen 60 en 70 decibel; ver boven de norm van 48 decibel. De maximale ontheffingswaarde is 63 decibel doch ook die wordt niet gehaald. Als te nemen maatregelen worden genoemd:

= aan de galerijen geen hek met spijlen doch een vaste borstwering van 80 centimeter,

= de balkons uitrusten met een vaste borstwering van 1,3 meter,

= de galerijen voorzien van geluidabsorberende plafonds,

= bij sommige balkons extra geluidschermen aanbrengen,

= het ventilatiesysteem zo inrichten dat er geen extra geluid naar binnen komt. Met name bij de slaapkamers

= alle slaapkamers uitrusten met speciale ramen (harbour vensters, feitelijk een dubbel kozijn) die geluid reduceren.

Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat Rijkswaterstaat bij werken aan de A4 hogere geluidschermen zal neerzetten. Wanneer dat zo is, is onbekend.

Ondanks alle maatregelen zal er voor een aantal woningen alsnog ontheffing van de geluidbelasting nodig zijn.

De 90 woningen worden verdeeld over drie gebouwen, alle vier lagen hoog. De gemeenteraad heeft al met het project ingestemd. De Omgevingsdienst Haaglanden staat het toe dat bij de sloop van de bestaande panden (die leegstaan) de plekken waar de dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis huizen worden vernield.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter