Nieuws
Evaluatie subsidietafels moeilijk

B&W willen na de zomer met een evaluatie komen van de zogenoemde subsidietafels. Nu staat echter al vast dat het heel lastig is te bepalen waar de subsidies aan worden besteed en wat het resultaat ervan is. Dit in verband met de kosten van de eigen organisatie (overhead) en de uitgaven aan huisvesting. De evaluatie wordt in eerste instantie opgehangen aan de drie grootste subsidieontvangers binnen de subsidietafels: welzijnsorganisatie Woej, Sport&Welzijn, Kwadraad. Dit jaar besteedt de gemeente 9,5 miljoen euro aan vijf subsidietafels: overleggen van maatschappelijke organisaties rond door de gemeente bepaalde thema’s. De organisaties moeten activiteiten onderling afstemmen en het beschikbare geld verdelen. De vijf tafels zijn: opgroeien/opvoeden; basisvaardigheden/taalontwikkeling; zelfredzame inwoners; financiële zelfredzaamheid/taalvaardigheid; sociale cohesie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter