Nieuws
Snelle komst ongelijkvloerse kruisingen N14 gewenst
Het college van B&W maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van onze regio én gemeente per auto. Daarom pleit het college voor een spoedige realisatie van de twee ongelijkvloerse kruisingen in de N14 en vraagt minister Mark Harbers om dit onderdeel van het uitgestelde project A4 Haaglanden N14 toch door te laten gaan.

De N14 kent nu al problemen met de doorstroming. Hierdoor staat  de bereikbaarheid van een groot deel van de Leidschendam-Voorburg onder druk. Sterker nog, gezien de functie van de N14 staat feitelijk de bereikbaarheid van de noordflank van de Haagse regio onder druk. Hierbij is ook de bereikbaarheid van het winkelcentrum de Mall een groot punt van zorg.

Bij de juridisch planologische procedure voor de realisatie van de Mall is geanticipeerd op de aanpak van de kruispunten in de N14. Er is immers al sinds 2010 een Rijksstructuurvisie met voorkeursbeslissing voor de N14. Met regelmaat zijn er problemen met de doorstroming op de N14, waardoor het verkeer op de aansluitende gemeentelijke wegen ook vast staat. Dit maakt dat niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de leefbaarheid in de aangrenzende woonwijken onder druk staat.

Met de toenemende verkeersdruk wordt dit probleem de komende jaren alleen maar groter. Het nu gepauzeerde project A4 Haaglanden N14 speelt een cruciale rol in het verlichten van de huidige en de toekomstige verkeersdrukte. Het college wil in overleg met de minister over de ontstane situatie om te kijken naar passende oplossingen.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter