Nieuws
Rechter doet uitspraak over openbaarmaking documenten NTA onderzoek
De rechter in Den Haag heeft gisteren uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening die NTA had aangevraagd. NTA was het niet eens met het door de gemeente genomen besluit om documenten die betrekking hebben op de door NTA uitgevoerde krachtenveldanalyse naar radicalisering en rechtsextremisme openbaar te maken. De gemeente had hiervoor diverse Wob-verzoeken ontvangen. NTA vond dat een aantal stukken niet openbaar mochten worden gemaakt. Ook vond NTA dat andere stukken meer geanonimiseerd moesten worden gezien haar belangen. Het standpunt van de gemeente is dat zij zich voor de openbaarmaking zorgvuldig aan de wet heeft gehouden, de privacy van betrokken heeft geborgd en NTA niet schaadt in haar commerciële belangen. De rechter geeft de gemeente hierin gelijk.

Dit betekent dat de documenten over twee weken, zoals de Wet open overheid (Woo) voorschrijft, openbaar gemaakt worden door het plaatsen op de website van de gemeente. Dit kan alleen als NTA binnen deze twee weken niet in hoger beroep gaat.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter