Nieuws
Slimme camera spoort ongewenst afval op
Samen met Avalex zet de gemeente extra acties in om bijplaatsingen van afval tegen te gaan. Troep op straat is namelijk een van de grootste ergernissen van inwoners van gemeente Leidschendam-Voorburg. Een van de acties is het inzetten van de een ‘slimme’ camera.

De gemeente gaat gebruik maken van extra techniek. Een auto van de gemeente wordt uitgerust met een ’slimme’ camera. De auto rijdt door de gemeente Leidschendam-Voorburg en de software van de camera detecteert waar ongewenst afval is, bijvoorbeeld zwerf -of bijgeplaatst afval. Voor het digitaal registeren van afval wordt gebruik gemaakt van twee kleine camera’s, die met zuignappen aan de binnenkant van de auto worden bevestigd. De camera’s kunnen plekken met afval automatisch herkennen. Met de camera wordt informatie verzameld over de bijplaatsingen en hoe groot het probleem is. De informatie wordt inclusief tijd, fotomateriaal en plaatscoördinaten opgeslagen op een beveiligde server.

De camera is een ‘slimme’ camera in die zin, dat software op de camera herkent waar zich afval in beeld bevindt en dit registreert. Het doel is het regelmatig en accuraat vastleggen of afval wordt aangeboden dan wel gedumpt in de openbare ruimte en welk afval dit dan is. Hierdoor ontstaat een objectief beeld over de hoeveelheid afval en waaruit dit bestaat. Op basis van dit beeld kan wel of geen onderzoek worden ingesteld op de genoemde locaties.

De software vindt afval op straat en kan hier gegevens over opslaan. Het is niet de bedoeling om persoonsgegevens te verzamelen. Persoonsgegevens kunnen als bijvangst tussen de verzamelde data terechtkomen. Er wordt real-time – dat wil zeggen bij de bron en bij de opname – direct blurring (anonimiseren) toegepast. Wanneer een persoon in beeld wordt gebracht, wordt deze onherkenbaar gemaakt door de software. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt, als de software gaat blurren. De slimme camera is niet bedoeld  om te handhaven of het gedrag van mensen in kaart te brengen.

Het laten ophalen van grofvuil door Avalex is gratis en gemakkelijk te regelen. Grofvuil kan worden aangemeld via de website www.Avalex.nl, via telefoonnummer 0900-0507 of via de Avalex app.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter