Nieuws
Gladheid? 500 tot 800 meter glijden

Inwoners moeten bij gladheid binnen 500 tot 800 meter van hun huis bij een gestrooide weg kunnen komen. Vijfhonderd meter als het om wijkontsluitingswegen gaat, 800 meter bij wegen die deel uitmaken van de ‘hoofdstructuur’. Dat staat in het Beleidsplan gladheidsbestrijding 2023-2028 dat B&W hebben gepubliceerd.

De gemeente streeft naar minimaal zoutgebruik. Bij preventief strooien wordt, afhankelijk van de weersverwachting, 7 tot 15 gram zout per vierkante gestrooid. Bij hevige sneeuwval, ijzel of andere winterse neerslag kan dit oplopen tot maximaal 25 gram per vierkante meter. Er wordt gewerkt met nat zout; een natriumchloride-oplossing die zowel preventief als herhalend kan worden ingezet.

Bij het strooien gebruikt de gemeente twee prioriteitsniveaus:

= Prioriteit 1: Wegen die deel uitmaken van de hoofdstructuur autoverkeer; Vrij- en aanliggende fietspaden die deel uitmaken van de hoofdstructuur fietsverkeer; Doorgaande wegen; routes openbaar vervoer waaronder busbanen. Deze wegen moeten binnen 3 uur na de start van het strooien gestrooid zijn. ‘Na het strooien van deze wegen kan iedere verkeersdeelnemer van huis binnen 800 meter op een gestrooide weg komen’.

= Prioriteit 2: Onderliggend wegennet van wijkontsluitingswegen; Korte fietspaden die vanaf de bovengenoemde wegen en fietspaden met prioriteit 1; de wijkontsluitingswegen die leiden naar scholen en ziekenhuizen. ‘Na het strooien van deze wegen kan iedere verkeersdeelnemer van huis binnen 500 meter op een gestrooide weg komen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter