Mening
Franks column: Seven of Nine

Vroeger was het (papieren) Shell stratenboek een haast onmisbare hulp om je weg in een stad of plaats in Nederland te vinden. Binnenkort komt er weer een (papieren) seniorengids, omdat senioren niet overweg kunnen met computers en alleen op papier kunnen begrijpen waar ze voor hun seniorenzaken terecht kunnen. Om de terugkeer van de seniorengids wordt al jaren gestreden door good old Mary Oosterveer. De papieren seniorengids verdween, omdat die senioreninformatie tegenwoordig, net als de optimale routeinformatie, digitaal is terug te vinden; het een simpele bezuiniging was en een CDA-wethouder zo handig was om vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen zich met de seniorengids volop in de schijnwerpers te zetten bij de senioren. Dat stak de andere fracties.

We zijn nu zeker 8 jaar verder. Zou de digitale vaardigheid bij senioren dan zijn afgenomen of toegenomen in die 8 jaar? Ik vermoed toegenomen, zodat de seniorengids voor slechts een enkele senior nog relevant is. Maar goed, voor 10.000 euro koopt de gemeenteraad wel de toorn van Mary af. Zoals ik haar ken zal zij na lezing van deze column op hoge poten en nog sneller dan een online overboeking – digitaal – reageren op het voorgaande. Ach, hadden we nog maar de inktpot en de ganzenveer.

Het zou de gemeenteraad hebben gesierd als € 10.000 was gebruikt als begin om het wijkgebouw De Blauwe Tram te redden. Maar een wijkvereniging is nog ouderwetser dan een ganzenveer. Een wijkvereniging kan je niet inzetten voor bijvoorbeeld sociale verbinding of eenzaamheidsbestrijding in een wijk. Daarvoor kan je beter een beleidsnota eenzaamheid schrijven met een eenzame gemeentelijk projectleider die de eenzaamheid gaat aanpakken.

Ik zag een samenvatting van de in de gemeenteraad aangenomen moties bij de behandeling van de Kadernota: wat moet er volgens de gemeenteraad nog extra gebeuren. Zoals onder andere de hiervoor genoemde seniorenkrant. Het mooiste was dat na al die extra wensen er ook nog een motie lag om te kijken naar bezuinigingen. De wethouder Financiën moet zich bij die vergadering erg eenzaam hebben gevoeld. Presenteert hij vorig jaar trots zijn eerste begroting en een half jaar later gaat de gemeenteraad verjubelen. 

De motie voor een onderzoek naar een buitenzwemgelegenheid vond ik bijzonder. Zwemmen in de Vliet is verboden, in de vijvers van de gemeente is het water een bron van enge ziektes en het buitenbad bij de Fluit werd toch met goede redenen gesloopt? Als ik mij niet vergis heeft deze gemeente een hele grote buitenzwemgelegenheid: Vlietland. Maar ook daar slaat de blauwalg in bepaalde delen soms toe.

Het water van Vlietland is overigens net zo ondoorzichtig als het optreden van het college in het dossier van de bouw van recreatiewoningen op Vlietland. Ook de besloten gemeenteraadsvergadering over de geheime third opinion uit een lekkende begeleidingsgroep liet zien dat de nieuwe kleren van dit college weinig om het lijf hebben voor de kiezer, als het gaat om burgerparticipatie en transparantie.

In de gemeenteraad wordt niet ontkend dat er gelekt is. Als de burgemeester consequent is in lijn met een van zijn voorgangers, dan siert het hem om daar niet zelf onderzoek naar te doen, maar aangifte te doen van een ambtsmisdrijf. Dat durft hij vast niet aan, zodat de raad over een paar maanden wordt geïnformeerd dat de dader op het kerkhof ligt. Van zeven raadsleden en twee ambtenaren weten we dan dat een of meer van hen hebben gelekt. Die last mogen ze dan, met dank aan degene die gelekt heeft, tot in de verre toekomst met zich meedragen.

In maart 2026 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

(Frank Rozenberg)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter