Nieuws
Reactie van mevrouw Oosterveer inzake seniorengids

Hier is mevrouw Oosterveer met haar redactie op: Opinie : Seven of Nine – Vlietnieuws 31-07-23

‘N.a.v. de inbreng van Frank Rozenberg van 31 juli jl. het volgende: Zolang de gemeente geen onderzoek doet naar de digitale vaardigheid van de senioren in onze gemeente is het niet vast te stellen welke behoefte er is voor een papieren Seniorengids. Een open enquête hiertoe zou uitkomst kunnen bieden.

Of de voorgestelde 10.000 euro voldoende is voor het uitbrengen van een Seniorengids voor de ouderen die daar behoefte aan hebben, is niet in te schatten. Daarom zou het volgende voorstel inzicht in kunnen geven.

In een apart vakje (b.v. in Het Krantje) waarbij naam en adres kan worden ingevuld en via een antwoordnummer (vermeld aan de achterkant van het vakje)  naar de gemeente te sturen zou een goede optie zijn. Van de 78.000 inwoners van onze gemeente is 1/5 ouder dan 65 jaar.  Alleen de geïnteresseerde 65-plussers zullen dan reageren  en is het niet nodig om alle 65-plussers ongevraagd een Seniorengids toe te sturen en bespaart dit onnodige kosten uit.

Dit voorstel zal ik ook naar de gemeente sturen. Of mijn voorstel zal worden uitgevoerd moet   nog worden afgewacht. In ieder geval is dit wel een typisch voorbeeld m.b.t. de zo gewenste Burgerparticipatie !’

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter