Nieuws
Bedrijven Westvlietweg dreigen met rechter

De ondernemingen op bedrijfsterrein Westvlietweg dreigen de provincie en de gemeente Den Haag voor de rechter te slepen. Dit nu de provincie en de gemeente een bestuursovereenkomst willen tekenen waardoor bedrijven die weg moeten uit de Binckhorst exclusief voorrang krijgen bij hervestiging op de zogenoemde GAVI-kavel in de zuidoost kom van het Prins Clausplein.

In een brief aan Gedeputeerde Staten en B&W van Den Haag noemen de ondernemers van de Westvlietweg, verenigd in de Bedrijfs belangen vereniging Westvlietweg en de Bedrijfs investeringszone Westvlietweg, de inhoud van de bestuursovereenkomst ontoelaarbaar en onaanvaardbaar. Het tekenen ervan moet worden opgeschort totdat er nader overleg heeft plaatsgevonden tussen alle partijen.

Het exclusieve recht voor ondernemingen uit de Binckhorst is volgens de briefschrijvers in strijd met een uitspraak van de Hoge Raad en met het Europees verdrag rechten van de mens dat gelijke behandeling voorschrijft.

Zo’n tien ondernemers van de Westvlietweg zouden wel naar de GAVI-kavel willen verhuizen. Den Haag heeft de gesprekken met hen echter gestaakt. Dat terwijl de provincie juist voorstander is van de verhuizing, zeker nu op de GAVI-kavel ruimte is voor vervuilende bedrijven; ruimte die elders in de regio ontbreekt.

De ondernemers van Westvlietweg worden gesteund door de Stichting bedrijventerreinen Haaglanden, MKB (midden- en kleinbedrijf) Den Haag en de werkgeversorganisatie VNO-NCW regio Den Haag.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter