Nieuws
‘Nee’ tegen bouwplan Schakenbosch

De welstands- en monumentencommissie gaat niet akkoord met het plan van Schakenbosch b.v. voor de bouw van 46 woningen in het noordwestelijke deel van het landgoed, nabij de gelijknamige jeugdinstelling en sportpark Kastelenring. Een uitleg van de architect en een notitie van het zogenoemde Q-team (ruimtelijke kwaliteit) hebben daar niets aan veranderd. Er kan dan ook geen omgevingsvergunning worden afgegeven.

De commissie noemt de volgende bezwaren:

= Te veel stenige parkeerschuren. Dat gaat ten koste van het groen,

= Er is bij het inrichtingsplan geschoven met de grens opgenomen in het bestemmingsplan. Beiden moeten overeen komen,

= Een drietal woningen vallen deels buiten het aangegeven bouwvlak. Dat kan niet,

= Bij één woning is een privé tuin aangegeven daar waar dit elders een gemeenschappelijke tuin is,

= De groene rand aan de kant van de jeugdinstelling en het sportpark is veel te dun. Die moet minstens 25 meter breed zijn,

= Een houtwal aan de kant van het open landschap mag niet hoger zijn dan 60 centimeter. Door struiken met doornen te planten wordt deze ondoordringbaar,

= Zekerheid dat bijgebouwen, aan- en uitbouwen passen binnen het maximaal toelaatbare bebouwingsoppervlak opgenomen in het bestemmingsplan,

= Zonnepanelen moeten in het ontwerp vastliggen. Geen ruimte voor individuele ‘oplossingen’,

= Per woningtype nadere informatie gewenst over vormgeving, materiaalkeuze en kleurstelling.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter