Nieuws
Stadsbeheer: Lepelaars bij Vogelplas Starrevaart

Vandaag weer een nieuwe bijdrage van Stadsbeheer: ‘Lepelaars (Platalea leucorodia) zijn prachtige en opvallende vogels. Van dichtbij zijn ze onmiskenbaar door hun lange lepelvormige snavel. Ze zijn ook nog eens goed te herkennen aan hun typische eetgedrag. Met die mooie lange snavel bewegen ze door het (ondiepe) water van links naar rechts op zoek naar visjes en ander klein waterorganismen, die dan op de tast gevangen worden.

Nederland is de meest noordelijke plek in Europa waar deze mooie vogel broedt. Het is een belangrijke populatie: halverwege de vorige eeuw waren de aantallen namelijk schrikbarend gedaald en ging het heel erg slecht met de lepelaar. In heel Noord-west Europa broedde de soort alleen nog maar hier in ons land. Waarschijnlijk had het niet veel gescheeld of de gehele Noordwest-Europese populatie was uitgestorven. Nu gaat het echter weer langzaam beter met de lepelaar in Nederland. De aantallen en ook het aantal locaties waar gebroed wordt nemen nog steeds toe. Hoe mooi is dat.
Lepelaars zijn in Nederland voornamelijk grondbroeders. In grote rietvelden wordt door de koloniën op de grond gebroed. Dat maakt deze soort wel kwetsbaar want zo zijn ze een lekker en makkelijk hapje voor onder andere vossen. Het is niet voor niks, dat een groot deel van onze populatie zich op de vosvrije Waddeneilanden bevindt. In andere landen waar de lepelaar ook broedt, worden de nesten ook in bomen en struiken gebouwd.
Door de opmerkelijke groei zie je de lepelaars tegenwoordig zelfs dichtbij grote steden broeden. Zo zijn er kolonies aan de randen van Rotterdam, Delft, Leiden en Haarlem bekend. De vogels gebruiken daar regelmatig bomen met nesten die eerst door blauwe reigers zijn gebruikt.
Kennelijk zit er ook genoeg voer voor de jonge lepelaars in de wateren in onze omgeving en is ook bij Vogelplas Starrevaart de lepelaar regelmatig zien. Tot eind deze maand tenminste. Op een enkele overwinteraar na trekken onze lepelaars vanaf begin september weer naar warmere streken in Zuid-Europa en Afrika. Dus ga er maar snel op uit’.
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter