Nieuws
Mogelijk asbestvervuiling

Bij de sloop van 53 sociale woningen aan de Nieuwstraat/Venestraat in Leidschendam, en de daarop volgende bouw van 90 nieuwe woningen kan asbest worden aangetroffen in de bodem. Indien dat zo is, is aanvullend bodemonderzoek nodig.

Dat staat in een rapport van de Antea Groep, opgesteld voor de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest; de partners in het project. Op grond van vooronderzoek, waarnemingen ter plaatse en analyses is er geen belemmering voor de herontwikkeling, aldus Antea.

Er is wel sprake van bodemvervuiling door zware metalen en PCB’s (chemische verbindingen). De gemeten gehalten vergen echter geen specifieke maatregelen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter