Nieuws
Deel infrastructuur gemeente slecht

De toestand van elf procent van de wegen in de gemeente is matig tot slecht. Bij bruggen, kades, tunnels, oevers en andere ‘kunstwerken’ is dat 20 procent. Dat staat in een rapport dat het Economisch instituut voor de bouw (EIB) heeft opgesteld ten behoeve van de Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg. Die doet onderzoek naar het onderhoud in relatie tot de gemeentefinanciën.

Het EIB stelt dat de gemeente zelf een goed beeld heeft van de situatie ook al doet men maar eens in de twee jaar inspecties. Er wordt gewerkt aan een beheersplan waarin onderhoud ook wordt meegenomen. Personeelstekorten spelen de gemeente echter parten. Dat leidt tot onvoldoend grip op de uitvoering van werkzaamheden, vertraging bij de uitvoering en een mindere kwaliteit bij de uitvoering (ingehuurde krachten hebben minder kennis). Door de stijgende bouwkosten is het bovendien lastig ramen voor de gemeente.

Dit jaar is er bijna 1 miljoen euro krediet voor werkzaamheden. Met ingang van komend jaar zakt dat naar 185.000 euro per jaar. In 2017 werd geconstateerd dat veel wegen niet aan de eisen voldeden. Er werd geconcludeerd dat er meer geld nodig was: 1,9 miljoen euro. De gemeente kent inmiddels een voorziening van 2,25 miljoen euro per jaar die in de begroting is opgenomen. Onderhouds- en beheerskosten, alsmede kapitaallasten belopen zo’n 1 miljoen euro per jaar. De kapitaallasten stijgen echter de komende tijd.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter