Nieuws
Geen aanpak radicalisering

De gemeente ontwikkelt geen beleid om radicalisering – het proces waarbij de gedachten en gedragingen van een persoon of groep extremer worden en in toenemende mate afwijken van de gangbare norm in de cultuur, waardoor de persoon of groep geneigd is extremistische daden te plegen – aan te pakken. Dat plan bestond eind 2021 wel maar is daarna niet meer tot uitvoering gebracht.

Dat heeft een woordvoerster van B&W desgevraagd laten weten. In de geopenbaarde stukken over het onderzoek dat het bureau NTA in opdracht van de gemeente deed naar salafisme en rechts extremisme in de gemeente, wordt de ontwikkeling van beleid om radicalisering tegen te gaan genoemd als een reden voor het onderzoek. Het vond in 2019 en 2020 in het diepste geheim plaats. Eind 2021 werd het via een krantenpublicatie bekend.

B&W hebben wel een concept handelingskader laten opstellen door de eigen ambtenaren. Dat is echter aangemerkt als zijnde voor ‘intern beraad’ en het wordt op die basis ook niet vrijgegeven. Het concept is alleen ambtelijk voorbereid. Er is nooit een politiek besluit over genomen.

Een in de NTA-stukken eveneens genoemd ‘handhavingskader problematisch gedrag’ –  onverdraagzaamheid jegens anderen waar het gaat om ras/geslacht/geloof/nationaliteit/overtuiging; aantasting grondrechten en -vrijheden; afwijzen democratische instituties; afwijzen en/of belemmeren werk ambtsdragers; afwijzen en/of belemmeren democratische processen – zegt het Raadhuis niet te kennen. (illustratie Argan)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter