Mening
Blog: Kunstgrepen

Vlak voor de zomervakantie nam de gemeenteraad unaniem een voorstel van CDA, D66 en GroenLinks aan waardoor B&W werden gevraagd een initiatief te nemen voor meer kunst in de ‘openbare ruimte’.

Volgens de bedenkers van het plan wonen en werken er in de gemeente veel beeldende kunstenaars. Die moeten de gelegenheid krijgen ‘hun inspiratie over de gemeente te uiten’. Daarbij werd opgemerkt dat ‘kunst een zegen voor geest en lichaam is’ en dat kunst in de openbare ruimte ‘een mooie bijdrage is aan een mooiere gemeente’.

B&W werden gevraagd een opdracht te formuleren waarmee kunstenaars de mogelijkheid krijgen een ontwerp voor kunst in de buitenruimte in te dienen. ‘Hierbij tevens de keuze voor een goed bereikbare plek voor onze inwoners voor te leggen en vervolgens voor te bereiden’.

Uiteraard diende er ook een tijdelijke adviescommissie voor het project te komen. Voor het plan mocht maximaal 150.000 euro worden uitgegeven. Het onderhoud van het nieuwe kunstwerk moest betaald worden uit bestaande budgetten.

Klinkt allemaal mooi. Maar kennelijk zijn ze bij de gemeenteraad vergeten dat B&W nog niet al te lang geleden, in 2017, een project startte om gemeentelijke kunst af te stoten. Van de 1200 kunstwerken die de gemeente destijds bezat (waaronder 200 objecten buiten) werd 20 procent als A-kwaliteit bestempeld, en nog eens 20 procent omschreven als ‘ondersteunend’ aan de A-collectie.

Die 40 procent moest behouden worden; de rest kon worden verkocht, teruggegeven worden aan de maker, dan wel verhuizen naar een museum. Uiteindelijk werd gesproken over een topcollectie van 659 kunstwerken. Het project is inmiddels afgerond.

Nu zijn er sindsdien al wat zaken bijgekomen. Denk aan het kunstwerk in de Plaspoelhaven Leidschendam en bij Park070 in Voorburg. Beide objecten werden aan de gemeente geschonken. En dat is toch iets anders dan er zelf 150.000 euro tegenaan smijten. Zeker als bedacht wordt dat de aanleiding om het aantal gemeentelijke kunstwerken te beperken de kosten van opslag, onderhoud, archivering en verzekering waren.

Maar waarom eigenlijk een nieuw kunstwerk? Medio 2021 werd bekend dat de gemeente een waardevol kunstwerk bezit dat op de gemeentewerf aan de Tuinenlaan in Leidschendam in de open lucht ligt weg te kwijnen.

Een stenen plastiek van Dick Elffers, dat ooit aan de gevel van College Het Loo, Rijnlandlaan Voorburg, hing tot deze school in 2013 werd gesloopt. Dick Elffers (1910-1990) geldt als één van de toonaangevende monumentale kunstenaars en vormgevers in het Nederland van na 1945. Vernieuwend voor de tijd is het materiaalgebruik en de typische en toegankelijke vormentaal.

GBLV, huidig coalitiepartij, maakte zich toen heel druk over het werk. Het moest opnieuw geplaatst worden, ergens in de gemeente. Er waren particuliere initiatieven voor een plek bij Station Voorburg. Die werden ook voorgelegd aan wethouder Astrid van Eekelen (VVD, nu ook coalitiepartij). Er gebeurde echter niets!

Het is leuk dat gemeenteraadsleden in al hun ijver te scoren nieuwe dingen ‘bedenken’; het zou beter zijn als zij zich eerst eens op de hoogte stelden van het verleden. Wedden dat het ergens in de openbare ruimte installeren van Elffers’ werk minder kost dan 150.000 euro? Is er bovendien ook geen adviescommissie nodig.

Kortom: bezint eer gij begint.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter