Nieuws
Ontwikkelaar Vlietland moet vergunning aanvragen

DLR, de ontwikkelaar op Vlietland, moet voor grondwerken een vergunning aanvragen op basis van de Wet natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Die beslist dan of die vergunning nodig is of niet en gaat al dan niet over tot behandeling ervan. Dat heeft een woordvoerder van ODH laten weten. Onlangs vroeg DLR de gemeente vergunning voor grondwerken ten behoeve van de toekomstige bouw van recreatiewoningen op Vlietland. Het ging daarbij om het voorbelasten van de grond middels aanleg van een talud, en het graven van een watergang (sloot). De gemeente moet binnen acht weken beslissen, een termijn die met zes weken verlengd kan worden. De ODH kent een eigen behandeltraject. DLR had de gemeente bericht dat de ODH nog niet wist of er een vergunning nodig was. ODH zou daar nog over dubben. De zegsman wijst die beweringen van de hand. Volgens hem is het heel simpel: gaat het om beschermd gebied? Zo ja, dan is vergunning nodig. Zo nee, dan volgt een ontheffing. Hoe dan ook moet ODH eerst oordelen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter